عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی از دیدگاه لینا و وان بورن به تبیین زیر می باشد:

1- وابستگی[1]: اولین جزء سرمایه اجتماعی سازمانی، وابستگی می باشد که به منزله تمایل و توانایی افراد در سازمان، برای اینکه هدف‌های فردی را تابع هدف‌ها و اعمال جمعی نمایند، تعریف می گردد. تمایل افراد برای مشارکت در اعمال جمعی بستگی به این امر دارد که آنها تا چه حد عقیده دارند که کوشش‌های فردی که به کل به گونه مستقیم، سود می‌رساند، باعث بهره‌مندی افراد به گونه غیر مستقیم نیز می گردد.

2- اعتماد: دومین بعد سرمایه اجتماعی سازمانی اعتماد می باشد؛ که از نظر محققان سازمانی هم به عنوان مقدمه‌ای برای اقدام جمعی موفقیت آمیز می باشد و هم می‌تواند به منزله نتیجه اعمال جمعی موفق قلمداد گردد. این بعد برای اینکه افراد بتوانند در کنار یکدیگر، بر روی پروژه‌های مشترک کار کنند لازم می باشد

Buren; 1999: 542) (Leana & Van .

اعتماد عمومی یکی از سرمایه‌های اجتماعی می باشد که وحدت را در سیستم‌های اجتماعی، ایجاد و حفظ نموده و ارزش‌های دموکراتیک را پرورش می‌دهد. اعتماد، شهروندان را به نهادها و سازمان‌هایی که نمایندگان آنها هستند، پیوند می‌دهد و بدین طریق مشروعیت و تاثیر دولت دموکراتیک افزایش می‌یابد. پس اعتماد یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی می باشد که مخدوش شدن آن، هزینه بسیار سنگینی بر نظام سیاسی تحمیل خواهد نمود (الوانی و دانایی فرد، 1380: 5و7) .

ذوکر[2] سه شیوه ایجاد اعتماد را مشخص نموده می باشد:

  1. اعتماد مبتنی بر خصیصه‌های فردی که با ویژگی‌های شخصی نظیر پیشینه خانوادگی، نژاد و جنسیت، پیوند می‌خورد؛
  2. اعتماد مبتنی بر فرایند که از طریق مبادله‌های مکرر شکل می‌گیرد
  3. و اعتماد نهادی که از طریق فرایند‌هایی نهادی نظیر گواهی نامه‌های حرفه‌ای و مقررات دولت ایجاد می گردد.

بر اساس این سنخ‏شناسی، به موازاتی که جامعه به گونه روز افزونی پیچیده‌تر می گردد، اعتماد نهادی به تدریج جایگزین اعتماد مبتنی بر خصیصه‌های فردی و اعتماد مبتنی بر فرایند می گردد (Zucker,1986:53).

از نظر لینا و وان بورن، اعتماد خود به صورت‌های زیر در محیط‌های سازمانی، متجلی می گردد:

1- اعتماد شکننده و بی دوام پیش روی اعتماد بهبود پذیر[3]: مقصود از اعتماد شکننده، اعتمادی می باشد که بر مبنای ادراکات افراد از احتمال پاداش‌های فوری شکل می‌گیرد. بدین معنی که اگر فردی اعتقاد داشته باشد که شخص یا سازمانی حداقل برای یک معامله قابل پیش بینی می باشد اگر پاداش‌های بالقوه کافی باشند، حاضر به بستن قرار داد می گردد. این نوع از اعتماد را، اعتماد ابزاری نیز نامیده‌اند. مبادلاتی که بر مبنای این نوع از اعتماد شکل می‌گیرد، اغلب توسط ابزارهای قراردادی رسمی، تحت کنترل قرار می‌گیرد. علاوه بر اعتماد شکننده، رینگ[4] و وان دون[5] (1992)، مفهومی را تحت عنوان اعتماد بهبود پذیر، معرفی نموده‌اند، که بر مبنای ارتباطات بیشتر و قوی‌تر بین سازمان و اعضایش شکل می‌گیرد. در این نوع از اعتماد، هنجارها و ارزش‌ها، افراد جامعه یا سازمان را در کنار یکدیگر نگه‏ می‏دارد. این نوع از اعتماد در مبادلات اتفاقی که هزینه و منافعشان، موازنه شده نیست، بقا پیدا می کند.

2- اعتماد دو جانبه پیش روی اعتماد عمومیت یافته[6]: اعتماد دو جانبه میان بخش‌هایی شکل می‌گیرد که شناخت مستقیم از یکدیگر دارند، در حالیکه اعتماد عمومیت یافته کمتر بر شناخت مستقیم متکی بوده و بیشتر بر پایه اعتبار و پیوستگی افراد، شکل می‌گیرد.

در بحث سرمایه اجتماعی، پوتنام (1993)، نوعی از اعتماد غیر مستقیم یا غیر شخصی را تعریف می کند که بر شناخت مستقیم افراد یا بخش‌ها از یکدیگر متکی نیست، بلکه بر پایه هنجارها و رفتارهایی قرار می‌گیرد که برای همگان در واحد اجتماعی، عمومیت یافته می باشد. در این حالت یک فرد ممکن می باشد مورد اعتماد قرار بگیرد، بدون اینکه بخش دیگر شناخت شخصی از او یا تعاملی با او داشته باشد

(Leana & Van Buren , 1999:542-43).

ناهاپیت و قوشال سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر می‌گیرند:

1- بعد ساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگوی کلی روابطی را که در سازمان‌ها پیدا نمود می گردد، در نظر دارد. بدین معنا که این بعد، حدی را که افراد در سازمان به یکدیگر متصل می‌گردند، در بر می‌گیرد (Bolino et al , 2002: 506) .

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه و تناسب سازمانی می گردد (Nahapiet & Ghoshal , 1998: 25).

2- بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می‌گیرد. به بیانی دیگر، در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز می گردد که آیا کارکنان در یک سازمان، اصلاً به هم متصل هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکر می گردد (به گونه مثال آیا این روابط به وسیله اعتماد، صمیمیت، عشق و مانند آن مشخص می گردد یا خیر؟) (Bolino et al, 2002:506). این بعد شامل اعتماد[7]، هنجارها[8]، تعهدات[9]، هویت[10] می گردد(Nahapiet & Ghoshal ,1998:251).

[1]– Associability

[2]–  Zucker

[3]– Fragile versus resilient trust

[4]– Ring

[5]– Vandeven

[6]– Dyadic versus generalized trust

[7]– Trust

[8]– Norms

[9]– Obligations

[10]– Identification

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد