عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-       ابزار جمع‌آوری اطلاعات

 

مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش بدین تبیین می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) بهره گیری شده می باشد.

تحقیقات میدانی: در این قسمت به مقصود جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از دو نوع پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد:

الف) پرسشنامه مربوط به معنویت در محیط کار: این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده که براساس مدل اسمش و دوچن و توسط میلیمن و همکارانش در سال 2003 طراحی گردیده  سه بعد کار با معنا (6 گویه)، احساس یکپارچگی(7 گویه) و همسوئی با ارزش ها (7 گویه) را می سنجد.

ب) پرسشنامه مربوط به سرمایه اجتماعی:

این پرسش­نامه دارای 20 سئوال می باشد که شامل سه بعد ساختاری (5 گویه)،  ارتباط ای(8 گویه) و شناختی (7 گویه) می باشد.  پژوهش­های زیادی در خصوص پایایی این پرسش­نامه انجام شده می باشد و اغلب پایایی آن را در سطح مناسبی گزارش کرده اند. این پرسش­نامه براساس مدل ناهاپیت و قوشال طراحی گردیده می باشد.

پرسشنامه های مذکور شامل 2 بخش عمده می‌باشند:

نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسش­نامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز ، اظهار شده می باشد. برای این مقصود بر با ارزش بودن داده‌­­های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به گونه مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.

سوال‌های (گویه‌ها) پرسش­نامه : این بخش از پرسش­نامه شامل 2 قسمت می باشد :

الف) سوالات عمومی (جمعیت‌شناختی) :

در سوال های عمومی کوشش شده می باشد که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در ارتباط با پاسخ دهندگان جمع‌آوری گردد.

ب) سوال های تخصصی:

پرسش­نامه معنویت در محیط کار دارای 20 گویه(7+7+6) و پرسش­نامه سرمایه اجتماعی نیز دارای 20 گویه (7+8+5) می‌باشند. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت بهره گیری گردیده می باشد که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به­شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد