عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه (تورنبری[1]،2003)

2-1-4-1. ریسک­پذیری سازمانی: فرآیند شروع سرمایه گذاری­های جدیدی که با کسب و کار اصلی شرکت مرتبط می­باشد. در شرکت­هایی که از یکپارچگی عمودی بهره گیری می­نمایند، پذیرش ریسک یک استراتژی جذاب می­باشد.

2-1-4-2. تحول­سازمانی: بر افزایش کارایی عملیاتی تأکید می­نماید. تحول­سازمانی همیشه بمعنی کارآفرینی نیست بلکه مختص کارآفرینان صرفه­جو می­باشد.

2-1-4-3.کارآفرینی­درون­سازمانی: شناسایی کارکنان درون یک سازمان که دارای استعداد کارآفرینی هستند. همه کارکنان نیاز به داشتن مهارت­های کارآفرینی جهت رشد ندارند، بلکه آنچکه ضروری می باشد آن می باشد که بایستی افرادی که توانایی­های ذاتی کارآفرینی دارند شناسایی گردند و پرورش یابند.

2-1-4-4. شکستن قانون صنعت: این شکل از کارآفرینی­سازمانی برای شروع تغییر در پارادایم­های صنعت مناسب می­باشد. شرکت­هایی که محصولات و فرآیندهای نوآورانه­ای را شناسایی می­نمایند می­توانند به جایگاه­های مناسبی دست یابند و سهمی از بازار را کسب نمایند. شرکت کامپیوتری دل[2] یک شرکت کارآفرینی می باشد که توانسته با تکیه بر این اصل، چشم­انداز یک صنعت را بطور کلی تغییر دهد(صالحی و شوقی،1391،ص91).

2-1-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی

امروزه بسیاری از شرکت‌ها به لزوم کارآفرینی­سازمانی پی برده‌اند. در واقع این‌گونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی می باشد که بر شرکت‌ها تحمیل گردیده می باشد، که عبارتند از: افزایش سریع رقبای جدید؛ ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به شیوه‌های مدیریت سنتی در شرکت‌ها؛ و خروج بهترین نیرو‌های کار از شرکت‌ها و اقدام آن­ها به کارآفرینی مستقل (احمدپورداریانی،1384،ص63).

پس با در نظر داشتن پیشرفت سریع دانش و فناوری، تغییر روندهای جمعیت شناختی[3]، حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی مدیران با پدیده‌ کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به کارآفرینی در استراتژی سازمان­ها شدیداً مورد تأکید قرار گیرد(کوارتکو و هادجتس[4]،2001،ص36).

[1]-Thornberry

[2]-Dell

3-Demographic Trends

[4]-Kurakto & Hodgetts

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد