عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-       مقدمه

در این فصل مروری بر مبانی نظری موضوع انجام شده می باشد. مباحث این فصل در سه بخش ارائه شده می باشد . در بخش اول  مبانی نظری  سرمایه اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و این مبحث به گونه مختصر از دیدگاه بوردیو ، کلمن و پوتنام مرور شده می باشد . سپس به بحث سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت پرداخته شده و ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان متفاوت مرور شده می باشد . در ادامه الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی و تأثیر سرمایه انسانی در سرمایه اجتماعی سازمان مد نظر قرار گرفته می باشد و سپس به ویژگیهای سرمایه اجتماعی ، راه های ایجاد و حفظ آن و مزایا و هزینه های بالقوه آن پرداخته شده می باشد.

در بخش دوم ادبیات موجود در خصوص معنویت در محیط کار ارائه شده می باشد.  و در بخش سوم پیشینه تحقیقات در خصوص سرمایه اجتماعی و در بخش چهارم تحقیقات صورت گرفته در خصوص معنویت در کار ارائه شده می باشد.

2-2-        سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی در آغاز توسط جامعه‌شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آن‌ها مورد بهره گیری قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته‌های علوم اجتماعی را به خود جلب نمود و در دهه‌های اخیر علاوه بر اینکه در جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد در رشته‌های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیدا کرده می باشد (الوانی و شیروانی، 1383: 16). محققان بر مفهوم سرمایه اجتماعی به منزله یک تشریح جامع برای اظهار علت های اینکه چرا بعضی جوامع  قادرند تا مشکل‌های جمعی را با همکاری یکدیگر حل نمایند در حالیکه بعضی جوامع در متحد کردن افراد حول هدف‌های مشترک، ناتوان هستند، متمرکز می‌گردند(Brehm & Rhan, 1997:1000)

امروزه تأثیر سرمایه اجتماعی از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان و جوامع بسیار مهم‌تر می باشد و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی به ارتباط میان بشر‌ها، سازمان‌ها و بشر‌ها و سازمان‌ها با سازمان‌ها انسجام می‌بخشند. در صورت عدم وجود سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می گردد (الوانی و شیروانی، 1380: 16).

قبل از سال 1916 هانی‌فان[1] از دانشگاه ویرجینیای غربی در مقاله‌ای از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره گیری کرده بود؛ اما برای نخستین بار جین جاکوبز[2] در اثر کلاسیک خود تحت عنوان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی» (1916) برای تاکید بر ارزش جمعی پیوندهای دوستانه غیر رسمی در کلان شهرهای جدید از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره گیری نمود. در دهه 1970 گلن لوری[3]، اقتصاددان، برای مشخص کردن علت های عدم دسترسی آمریکایی‌های آفریقایی تبار به پیوندهای اجتماعی وسیع، به منزله یکی از موذیانه‌ترین میراث‌های برده‌داری و تبعیض نژادی، از این اصطلاح بهره برد .(wallis & killerby,2004:249)

سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی می باشد که مبنای آن در رفتارها، توجه ها و استعداد‌های فردی قرار دارد  (Brehn & Rahn, 1997: 1000).

به گونه کلی سرمایه اجتماعی به صورتهای گوناگونی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد که در مجموع می‌توان آن‌ها را در سه دسته ذیل اختصار نمود:

[1] – L.F.Hanifan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Jane Jacobs

[3] – Glenn Loury

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد