عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی­های فرهنگ­سازمانی

2-4-8-1. ویژگی­های فرهنگ­سازمانی از نظر رابینز(2005)

خلاقیت فردی: اندازه مسئولیت، آزادی اقدام و استقلالی که افراد دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ریسک­پذیری: میزانی که افراد تشویق می شوند تا ابتکار اقدام به خرج دهند یا کارهای مخاطره پذیر انجام دهند و یا بلند پروازی کنند.

هدایت و رهبری: میزانی که سازمان اهداف و عملکردهایی را که انتظار می‌رود انجام گردد، مشخص می کند.

یکپارچگی: اندازه و درجه‌ای که واحدهای درون سازمان به روشی متناسب اقدام می‌کنند.

طرفداری مدیریت: میزانی که مدیران با زیردستان خود ارتباط مستقر می‌کنند و از آن‌ها طرفداری می‌کنند.

کنترل: تعداد قوانین و مقررات و اندازه سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افراد اعمال می‌کنند.

هویت: میزانی که افراد کل سازمان را معرف خود می‌دانند و به آن معتقد هستند.

نظام پاداش: میزانی که شیوه تخصیص پاداش بر اساس شاخص‌های عملکرد کارکنان می باشد و نه بر اساس روابط بین آن‌ها با مدیران رده بالای سازمان.

سازش با پدیده‌ تعارض : میزانی که افراد تشویق می شوند با تعارض روبرو شده و پذیرای انتقادهای سازنده باشند.

الگوی ارتباط: میزانی که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود نمی‌گردد(رابینز،2005، ص163-166).

2-4-8-2. ویژگی­های فرهنگ سازمانی از نظر هریس و هارتمن (2002)

استقلال فردی[1]: اندازه وجود مسئولیت، استقلال و فرصت‌های موجود برای داشتن ابتکار اقدام برای افراد.

ساختار[2]: اندازه وجود قوانین، مقررات و سرپرستی مستقیم برای نظارت و کنترل رفتارها در سازمان.

طرفداری[3]:فراهم آوردن یاری و صمیمیت برای کارکنان از جانب مدیر.

هویت[4]:حدی که افراد خود را با کل سازمان و نه با گروه کاری یا زمینه تخصصی خود تعیین هویت می‌کنند.

عملکرد و پاداش[5]:اندازه پرداخت پاداش‌ها(افزایش حقوق و ترفیعات) بر اساس عملکرد کاری افراد.

تحمل تعارض[6]:اندازه وجود تعارض در روابط میان همکاران و گروه‌های کاری و همزمان تمایل به صداقت و راستی در مورد تفاوت‌ها.

تحمل ریسک[7]: درجه تشویق کارکنان به رفتارهای مبتنی بر شانس(ریسک).

توجه نسبت به تغییر[8]:پاسخ داده شده نسبت به راه و روش‌ها و ارزش‌های جدید در سازمان.

تمرکز[9]:چشم انداز و اهداف عملیات سازمانی که توسط افراد تحت کنترل رد و بدل می گردد.

استانداردها و ارزش‌ها: سطح عملکرد و رفتارهای قابل قبول مطابق با معیارهای رسمی و غیر رسمی سازمان.

شعائر[10]:رویدادهای پر هزینه که استانداردها و ارزش‌های سازمانی از طریق آن‌ها پشتیبانی شده و تقویت می‌گردند.

در نظر داشتن افراد[11]:اندازه توجه سازمان به افراد، تیم مدیریتی و سهامداران.

[1]-Individual autonomy

[2]-Structure

[3]-Support

[4]-Identity

[5]-Performance-reward

[6]-Conflict tolerance

[7]-Risk tolerance

[8]-Attitude toward change

[9]-focus

[10]-Rituals

[11]-Concern for people

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد