عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مصنوعات و رفتارها

این بخش از فرهنگ شامل جلوه‌های ظاهری می باشد که در بدو ورود به یک سازمان مشهود و عیان می‌باشند. مثل آرم و نشان سازمان، نحوه چیدن مبلمان یا معماری ساختمان.

2-4-5-2. ارزش‌ها

در این سطح چرایی موارد موضوع سطح اول (جلوه‌های ظاهری) اظهار می شوند و سؤالاتی از قبیل اینکه “چرا افراد با هم در گوشی صحبت می‌کنند” مورد بحث قرار می‌گیرد.

2-4-5-3. مفروضات اساسی

در ژرف‌ترین سطح آگاهی‌های فرهنگی، مفروضات ناخودآگاه و مسلم درمورد چگونگی حل مسائل سازمانی جای گرفته‌اند. این مفروضات اساسی به اعضا می‌گویند که چگونه به امور نگریسته و درمورد آن‌ها فکر کنند(شوقی و نظری،1391، ص121).

2-4-6. تأثیر و کارکردهای فرهنگ سازمان

در یک سازمان، فرهنگ تأثیر­های متفاوتی اعمال می­کند که در ادامه به آن تصریح می گردد:

  • فرهنگ تعیین کننده مرز سازمانی می باشد؛ یعنی سازمان­ها را از هم تفکیک می کند.
  • نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق می­کند.
  • فرهنگ باعث می­گردد که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجودبیاید که (آن چیز) بیش از منافع شخصی فرد می باشد.
  • فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی می­گردد.
  • فرهنگ از نظر اجتماعی بعنوان نوعی چسب، به حساب می آید که می تواند از طریق ارائه استانداردهای مناسب (در ارتباط با آن چیز که بایستی اعضای سازمان بگویند یا انجام دهند)، اجزای سازمان را بهم متصل می کند.
  • سرانجام فرهنگ بعنوان عامل کنترل، به حساب می­آید که موجب به وجودآمدن یا شکل­دادن به توجه­ها و رفتار کارکنان می­گردد(رابینز،2005،ص277).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد