عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

پوتنام[1] سرمایه اجتماعی را مجموعه مفاهیمی نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباطات و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد نمود.

از نظر وی، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، منابعی را شکل می‌دهند که کنش‌های اعضای جامعه را تسهیل می کند. پوتنام سرمایه اجتماعی را وسیله‌ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم‌های سیاسی گوناگون می‌دانست. تأکید عمده وی بر مفهوم اعتماد بود، به نظر وی با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و نخبگان سیاسی، توسعه سیاسی ایجاد می گردد.

تفاوت کار پوتنام با بوردیو و کلمن در مقیاسی می باشد که برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی از آن بهره گیری کرده می باشد. پوتنام برخلاف بوردیو و کلمن، سرمایه اجتماعی را در مقیاس کلان و در رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داده می باشد به همین خاطر با معضلات و پیچیدگی‌های خاص سیاسی و ملاحظات سیاسی رو به رو شده می باشد (الوانی و سید نقوی، 1381: 6).

در کنار سه دیدگاهی که مورد مطالعه مختصر قرار گرفت، بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای می‌داند که حاصل اثرگذاری‌ نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی می باشد.

تجارب این سازمان نشان داده می باشد که سرمایه اجتماعی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (علوی، 1380: 34).

سرمایه اجتماعی برخلاف سایر سرمایه‌ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی می باشد که افزایش آن در پایین آمدن سطح هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها موثر می باشد (شیروانی، 1383: 47).

سرمایه اجتماعی توسط محققان به گونه گسترده به منزله یک دارایی که در روابط افراد، اجتماعات، شبکه‌ها یا جوامع موجود می باشد، تبیین داده می گردد. علی رغم این شباهت‌ها در طرقی که محققان، سرمایه اجتماعی را تبیین می‌دهند، تفاوت‌های اساسی و عمیقی نیز در دیدگاه‌های گوناگون هست که سه مورد از آن‌ها به گونه خاص شامل سطح تحلیل، کاربردهای هنجاری و برتری مزایا می شوند که مفهوم سازی‌های گوناگون از سرمایه اجتماعی را مشخص می‌نمایند.

  • تمایزات بر مبنای سطح تحلیل

محققان برای تشریح سرمایه اجتماعی از سطوح تحلیل متفاوتی بهره گیری می‌کنند. به گونه نمونه فوکویاما[2] سرمایه اجتماعی را یک ویژگی ملت‌ها یا نواحی جغرافیایی، پوتنام آن را ویژگی اجتماعات، برت[3] ویژگی شبکه‌های فردی و بیکر[4] ویژگی سازمان‌ها در تعاملاتشان با دیگر سازمان‌ها و بلیویو[5] و دیگران سرمایه اجتماعی را به منزله ویژگی عاملان فردی می‌دانند.

پس در حالی که بعضی از محققان، سرمایه اجتماعی را یک جنبه ملت، جامعه یا ناحیه جغرافیایی می‌دانند در بعضی دیگر از مطالعات، سرمایه اجتماعی، یک دارایی فردی می باشد که در طول دوره کار راهه کارکنان افزوده شده و مصرف می گردد. مثلاً برت، سرمایه اجتماعی را به گونه عیان بر اساس ویژگی‌های موقعیتی عاملان فردی و توانایی‌های آن‌ها در انتقال اطلاعات به صورت منحصر به فرد تعریف می‌نماید که با در نظر داشتن جایگاه نسبی یا جایگاهشان در گروه، باعث ایجاد مزایایی برای آنها می گردد. پس سرمایه اجتماعی، سطوح مختلف تحلیل را در بر می‌گیرد و با بهره گیری از دیدگاه‌های خرد و کلان تبیین داده می گردد.

[1] – Putnam

[2] – Fukuyama

[3] – Burt

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Baker

[5] – Belliveau

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد