عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگى‏هاى نظام پاداش مؤثر

اهمیت: به خاطر تفاوتهای زیاد شخصیتی و سلیقه ای که میان افراد هست، عملا نمی توان پاداشی را تعیین نمود که برای همه کارکنان ارزش و اهمیت یکسان داشته باشد. پس کار دشوار در طراحی سیستم پاداش این می باشد که اولا، سیستم بایستی در حد امکان برای تعداد بیشتری از کارکنان جذابیت داشته باشد. و ثانیا، پاداش های متنوع و گوناگونی را شامل گردد که هر کدام از آنها برای عضوی در سازمان، مهم و با ارزش باشد.

انعطاف: سیستم پاداش بایستی انعطاف پذیر باشد، به این معنی که بایستی بتوان مقدار یا اندازه پاداش را متناسب با افزایش یا کاهش عملکرد موثر، عوض کرد. به علاوه سیستم بایستی در اعطای پاداش به کارکنان نیز انعطاف پذیر باشد، یعنی بایستی بتوان به کسانی که واقعا سزاوار هستند، پاداش داد.

فراوانی (دفعات): یکی از معضلات در اعطای پاداش، بازده نزولی آن می باشد یعنی اعطای مکرر یک پاداش، باعث کاهش یا از بین رفتن ارزش و اهمیت آن می گردد . پاداشی مطلوب می باشد که بدون آنکه ارزش و اهمیت خود را ازدست بدهد، بتوان بهد فعات از آن بهره گیری نمود.

آشکاری: پاداشی موثر می باشد که برای فرد، معروف و ملموس باشد. پاداشی که نمایان باشد، نه تنها در تشویق و ایجاد انگیزه در شخص گیرنده پاداش موثر می باشد بلکه معمولا همان احساس و آثار مثبت را در کسانی که شاهد اعطای پاداش هستند نیز به وجودمی آورد.

توزیع منصفانه : پاداش هایی که کارکنان از سازمان دریافت می نمایند بایستی قابل مقایسه با سازمانهای دیگر باشد.

کارمند هنگامی احساس می کند بین آن چیز که او به سازمان می دهد و آن چیز که سازمان به او می دهد برابری هست که دو نسبت زیر با یکدیگر مساوی باشند.  اگر داده های کارمند به سازمان، بیشتر از ستاده های او از سازمان باشد، نتیجه، نارضایتی،برخورد نامناسب و به وجود آمدن توجه منفی در فرد خواهد بود و کارمند احساس می کند که در سازمان قدر او را نمی دانند اگر ستاده های فرد از سازمان بیشتر از داده های او به سازمان باشد، کارمند احساس گناه می کند زیرا می داند بیشتر از آن چیز که حق اوست، دریافت می کند موارد زیر مثالهایی برای دستیابی به حالت تعادل می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد