عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

نحوه شکل­گیری و تداوم فرهنگ­سازمانی

در ارتباط با اینکه فرهنگ­ها چگونه ایجاد می­گردد، نقطه نظرات مختلفی هست اما بایستی پذیرفت که آغاز حیات فرهنگ­سازمانی به پیدایش سازمان بر می­گردد. هر سازمانی به محض اینکه به وجودآمد در همان مراحل آغازین در درون خود فلسفه فرهنگی­سازمانی را بارور می­سازد و طی حیاتش آن را به شیوه‌ای خاص پرورش می­دهد. بطورکلی یکی از جنبه­های پیچیده فرهنگ­سازمانی چگونگی به وجودآمدن آن می باشد(مارتینز و تربلانچ[1]،2003،ص77).

بر مبنای مدلی که کاتر و هسکت[2] (1992)، ارائه کردند، ایده‌ها یا راه حل‌هایی که به تدریج در فرهنگ سازمانی رسوخ پیدا می‌کنند ممکن می باشد از هر جایی (اعم از فرد یا گروه) در سطوح پایین سازمان سرچشمه بگیرند، اما این مطلب در مورد سازمان‌های معمولی صدق می کند. در سازمان‌های با فرهنگ قوی، ایده‌ها غالباً از بنیان گذار سازمان یا رهبران اولیه آن که اکثراً چشم اندازها و آرمان‌های سازمان را بنا نهاده‌اند، سرچشمه می‌گیرد. در شکل 2-3 مدل شکل­گیری فرهنگ­سازمانی بر اساس مدل کاتر و هسکت(1992)، آورده شده می باشد. 

 

شکل 2-3:مدل شکل­گیری فرهنگ سازمانی کاتر و هسکت (1992)(نقل از شوقی و نظری،1391، ص121)

2-4-4. مراحل ایجاد فرهنگ­سازمان

2-4-4-1. تعیین آرمان­ها، آرزوهای بلند، ارزش­ها و باورها از سوی مدیریت سازمان.

2-4-4-2. بحث و نظر درمورد آرمان‌های تهیه شده در شورای مدیران ارشد میانی.

2-4-4-3. نتیجه کار مدیران ارشد و شورای میانی، که برای اظهار نظر کارشناسان بمنظور اصلاح، فنی سازی تغییر یا رد مطالب تهیه شده ارسال می­گردد.

2-4-4-4. نظر کارشناسان اخذ شده و مجدداً نتیجه در شورای مدیران ارشد مطرح می­گردد و حاصل کار برای اظهارنظر جامعه کارکنان ارسال می­گردد.

2-4-4-5. نظر جامعه کارکنان در تهیه متن نهایی فرهنگ سازمانی ادغام می­گردد.

2-4-4-6. سند نهایی فرهنگ بر آن اساس تهیه می­گردد.

پس از اینکه فرهنگ در سازمان به وجودمی­آید، با ایجاد تجربه­های مشابه برای کارکنان، از درون سازمان، اقداماتی برای حفظ آن صورت می­گیرد(کلاور، لیئوپیس،دنگتا و هیتمان[3]،1998،ص61).

[1]-Martins &Terblanche

[2]-Kotter & Hesket

[3]-Claver ; Llopis; Dongtao & Heinemann

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد