عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی

با اینکه نظریه پردازان مدیریت در دهه­های اخیر به بسط و توسعه واژه فرهنگ سازمانی پرداخته­اند و آن­را از دیدگاه­های متفاوت مورد مطالعه قرار داده­اند، اما بعضی از این افراد فرهنگ سازمانی را جنبه انسانی سازمان تلقی نموده­اند. کوشش­های انجام گرفته در دهه 1940؛ پیرامون روابط انسانی، دهه 1950؛ پیرامون مدیریت بر مبنای هدف، دهه 1960؛ پیرامون ساختار سازمانی، دهه 1970؛ پیرامون استراتژی سازمانی، دهه 1980؛ در نظر داشتن حلقه­های کیفیت و تیم­های کاری را جنبه­هایی از فرهنگ سازمانی بمنظور بهبود عملکرد سازمان­ها معرفی نموده و فرهنگ سازمانی را بعنوان استراتژی اجتماعی جلو برنده سازمان تلقی می‌نمایند(کامرون و کوئین[1]،2006، ص19).

علیرغم گسترش سریع مفهوم فرهنگ سازمانی و بهره گیری گسترده از آن، تعریف واحدی از این مفهوم که مورد قبول دیگران باشد وجود ندارد. در ادامه به بعضی از این تعاریف تصریح می­کنیم:

اسمیرکیچ (1983) فرهنگ را مجموعه‌ای از معانی مشترک می‌داند و معتقد می باشد در هر سازمانی الگوهایی از باورها، نمادها، آیین‌ها و تشریفات و اقدامات هست که شکل گرفته و در طول زمان تکامل یافته‌اند(شوقی و نظری،1391، ص9).

شاین[2] (1999)، اظهار می­دارد که فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی می باشد که توسط گروه معینی کشف و اختراع شده یا توسعه یافته بطوری که انطباق با محیط خارجی و انسجام درونی را به آن­ها می­آموزد. اگر این الگو در طی زمان، کارایی خوبی داشته باشد، اعتبار می­یابد، بطوری که شیوه صحیح ادراک، اندیشه و احساس اعضای جدید را درمورد مشکلاتشان شکل می­دهد (قاسمی،1382، ص114).

رابینز (2005) در مورد فرهنگ سازمانی بر روی ارزش‌ها، هنجارها و بایدها و نبایدها تأکیدکرده و فرهنگ سازمانی را نمایانگر ادراک مشترک اعضای سازمان می‌داند که رفتار آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در هر سازمان، ارزش‌ها، نمادها، مراسم و اسطوره‌هایی وجود دارند که دائماً در طول زمان تغییر می‌کنند. این ارزش‌های مشترک معین می­کنند که کارکنان چگونه جهان خود را درک کرده و به آن پاسخ می‌دهند(ص184).

فرهنگ سازمانی، چشم­اندازی تازه برای ارزیابی سازمان­ها می باشد و آن­را یک نیروی اجتماعی می‌دانند که معرفت و ادراکات اعضای سازمان را از مفاهیم و واقعیت­ها، شکل داده، الگوهای رفتار سازمانی را کنترل می کند و موجب تعلق و عدم تعلق افراد به سازمان می­گردد (ایران زاده،1381،ص 199).

فرهنگ سازمانی محصول و نتیجه روابط متقابل یا تعاملی می باشد که بین تعصبات و اصول مورد قبول بنیانگذاران از یکسو و آن چیز که اعضای سازمان در بدو استخدام می­آموزند و نیز آن چیز که بعداً خواهند آموخت مستقر می­گردد (ریچارد[3]،1991؛ ترجمه طوسی،1372، ص 46).

در هر صورت امروزه فرهنگ عنصر مهمی در مدیریت می­باشد و تأثیر و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی بر محققان مدیریت کاملاً مشخص گردیده می باشد، از این­رو مدیران خردمند ناگزیر از در نظر داشتن فرهنگ هستند(نارانجو والنسیا، وال، مارتینز و تربلانچ[4]،2010،ص12).

[1]-Cameron, & Quinn

[2]-Schein

[3]-Richard

[4]– Naranjo-Valencia; Sanz-Valle; Martins; and Terblanche

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد