عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی

1- قابلیت انتقال پذیری[1]: سرمایه اجتماعی یک فرد نمی‌تواند به گونه مستقیم به دیگری انتقال داده گردد. افراد نمی‌توانند، شبکه روابط پرورش یافته خود را، انتقال داده، بخرند یا بفروشند. یک فرد می‌تواند به ایجاد شبکه روابط فرد دیگر کمک نماید، اما انتقال مستقیم ارتباط فرد، مانند آن چیز که که در سرمایه فیزیکی یا مالی، صورت می‌گیرد، غیر ممکن می باشد. این امر بیانگر این می باشد که قدرت و موفقیت افراد در سازمان های دانشی و خدماتی، تا حدی وابسته به وسعت، عمق و انتقال ناپذیری سرمایه اجتماعی‌شان می باشد. همچنین توانایی افراد برای توسعه سرمایه اجتماعی، به ظرفیت آنها در ایجاد اعتماد بین خود و دیگران در شبکه، وابسته می‌باشد.

2- قابلیت کنترل پذیری[2]: سرمایه اجتماعی از طریق تماسهای دیجیتالی و شخصی توسعه می‌یابد؛ از این رو سرمایه اجتماعی نسبت به سایر سرمایه‌ها کمترین قابلیت کنترل را دارا می باشد. از آنجایی که فرد بایستی سرمایه اجتماعی را طی سال ها، کسب نماید و نمی‌توان آن را در مدت زمان کوتاه ایجاد نمود، پس دسترسی راحت و فوری به سرمایه اجتماعی کارکنان، امکانپذیر نیست.

3- انعطاف پذیری[3]: انعطاف پذیری به حدی تصریح دارد که شکلی از سرمایه می‌تواند به گونه مستقیم، جانشین شکل دیگری از سرمایه گردد. سرمایه اجتماعی هم انتقال آن دشوار بوده و هم بهره گیری از آن به عنوان یک جایگزین مستقیم، برای دیگر اشکال سرمایه مشکل می باشد. پس افرادی که دارای سرمایه اجتماعی هستند، یک دارایی مجزاتر و با انعطاف‌پذیری کمتر، نسبت به کسانی که دارای سرمایه مالی هستند، دارند.

4- آنتروپی: سرمایه اجتماعی، مانند سرمایه انسانی، آنتروپی بالایی دارد. هر دو نوع سرمایه برای ایجاد، حفظ و ارتقای ارزششان، مستلزم اندازه زیادی سرمایه‌گذاری هستند.

در سرمایه اجتماعی، اگر به گونه متناوب، انرژی به روابط تزریق نگردد، روابط به تدریج محو شده و ممکن می باشد توسط افراد به فراموشی سپرده گردد. برای حفظ جایگاه کنونی، تعامل دوره‌ای با سایر افراد در شبکه بایستی اتفاق بیفتد. عامل پیوند دهنده‌ای که روابط را مستحکم می‌نماید افزایش اعتماد می باشد؛ وقتی اعتماد افزایش می‌یابد، روابط استحکام بیشتری خواهد پیدا نمود و به مراقبت کمتری نیاز خواهند داشت.

5-هم افزایی: آخرین ویژگی سرمایه اجتماعی، خصوصیت سینرژیک آن می باشد. از بین انواع سرمایه‌ها، سرمایه اجتماعی بیشترین ظرفیت را برای هم افزایی با شکل های دیگر سرمایه دارد. افراد دانشی با مهارت، با یک شبکه گسترده، متنوع و قوی از تعاملات مانند عوامل کلیدی در توسعه سازمان به شمار می‌طریقه (Tymon & stumpf,2003:14-17).

[1] – Transferability

[2] – controlability

[3] – Fungibility

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد