عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-       اظهار مسئله پژوهش

ج

مساله عصر ما فقط این نیست که چگونه بهره وری افزایش یابد و سازمان ها کارآتر شوند؛ بلکه بایستی در برابر افزایش و اهمیت روزافزون تعقل ابزاری وتوجه روزافزون به بازدهی مادی ، تعقل جوهری هم مد نظر قرار گیرد؛ به گونه ای که حقانیت و آزادی و کرامت انسانی از گزند و تهدید سازمان های کارا در امان بمانند؛ انسانها و روابط آنها در سازمان ها مد نظر قرار گیرند و سیستم های اجتماعی  به گونه ای سازماندهی شوند که روح اعتماد و اطمینان در ساختار آنها رسوخ نماید و موجد منابع ارزشمندی برای توسعه سرمایه اجتماعی آنها گردد؛ ضمن اینکه پایبندی مدیران بخش عمومی به اخلاقیات و تبلور این تعهد در رفتارهای آنها، موجب توسعه سرمایه اجتماعی می گردد؛ یعنی مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها وتصمیم های سازمانی به کار می گیرند، با توسعه روابط مبتنی بر اخلاقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می کنند.

سرمایه اجتماعی معمولاٌ توسط یک فرد در طول سال های زیادی کسب می گردد و به صورت لحظه ای نمی تواند ایجاد گردد. مدیران ارشد افراد کمی را پیدا خواهند نمود که دارای درجات بالایی از سرمایه اجتماعی باشند. از این رو افراد برخوردار از سرمایه اجتماعی بالا منابع کمیاب تلقی می شوند، زیرا افراد دارای سرمایه اجتماعی بالاتر توانایی حل مشکل بیشتری نیز دارند.  پس با در نظر داشتن مباحث مطرح شده اهمیت کارکنانی با سرمایه اجتماعی بالا برای سازمان ها بسیار می باشد؛ بدین جهت بایستی عواملی را که می تواند با بالا رفتن اندازه سرمایه اجتماعی کارکنان ارتباط داشته باشد مشخص نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از روندهای مهم کسب وکار و مدیریت در قرن 21 که از اواسط دهه 90 به گونه جدی مطرح شده می باشد، تمرکز بر معنویت کارکنان در سازمان ها می باشد. (Shellenbarger, 2000)

اهمیت و تعداد تحقیقات در این زمینه در حال افزایش می باشد. معنویت محیط کاری موضوع بسیاری از مجلات مدیریتی بوده می باشد و حتی به روی جلد مجلاتی از قبیل بیزینس ویک[1] (Conlin, 1999) و فورچون[2] (Gunther, 2001) راه یافته می باشد. همچنین کتاب های زیادی نیز در این زمینه به نگارش درآمده اند.

به علاوه در سال 1999 ، آکادمی مدیریت[3] آخرین گروه تخصصی خود را تحت عنوان ” معنویت، دین و کار”[4] ، تشکیل داده می باشد.

دلیل علاقه مندی سازمان ها به معنویت محیط کاری، افزایش تاثیر سازمانی می باشد. شواهد تجربی ارتباط مثبتی را بین معنویت محیط کاری با خلاقیت (Freshman, 1999)، صداقت واعتماد درون سازمان(Wanger-Marsh and Conely, 1999) ، افزایش حس کامیابی شخصی(Burack, 1999) ، تعهد سازمانی(Dellbecq, 1999) ، توجه های شغلی از قبیل رضایت شغلی، مشارکت شغلی، کاهش میل به خروج و تکریم به خود مبتنی بر سازمان (Milliman et al., 2003) و … نشان می دهند.

پس در پژوهش حاضر محقق کوشش دارد تا ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن را مورد آزمون قرار دهد. در این ارتباط سوال اصلی پژوهش عبارت می باشد از این که آیا بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی ارتباط معنا داری هست یا خیر؟

1-2-       اهداف پژوهش

 

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

[1] – Business Week

[2] – Fortune

[3]– Academy of Management

[4]– Spirituality, Religion and Work (SRW)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد