عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد کارآفرینی سازمانی

2-1-13-1. ابعاد کارآفرینی سازمانی از نظر آکتان و بیولت[1](2008)

از نظر آکتان و بیولت (2008)، کارآفرینی­سازمانی شامل چهار بعد نوآوری­بالا، ریسک­پذیری و فعالیتﻫﺎی پیشتازانه و رقابت تهاجمی ﻣﻰشود.

نوآوری بالا[2]: عبارتست از بیشترین اندازه نوآوری که می­تواند در محصول، خدمات و یا تکنولوژی باشد. توسعه یا ارتقای محصولات و خدمات و همچنین فنون و تکنولوژی­ها در تولید را بعنوان بخشی از نوآوری سازمانی قرار داده می باشد.

ریسک­پذیری[3]: ریسک­پذیری شامل جهت­گیری­های سازمانی بمنظور دست یافتن به ابتکارات جدید برای سود و رشد سازمانی با کمترین ضرر احتمالی می باشد.

فعالیت­های­پیشتازانه[4]: این بعد مربوط به پیشگامی در پیگیری فرصت­ها با ورود به بازارهای جدید می باشد. پیشگامی، اندازه یا اندازه­ای می باشد که سازمان­ها در مواردی مانند حوزه­های کلیدی تجاری، هنگام معرفی محصولات و خدمات، بکارگیری تکنولوژی و تکنیک­های اداری کوشش در رهبری رقبا دارند تا پیروی آن­ها.

رقابت­تهاجمی[5]: تمایل سازمان در به چالش درآوردن یا رقابت­کردن با رقبا تعریف شده می باشد. در واقع رقابت تهاجمی پاسخ به تهدیدات می باشد(آکتان و بیولت،2008، صص 207-209).

2-1-13-2. ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید آنتونسیک و هیسریچ (2003)

این دو محقق بعد از انجام مطالعه­ها و مطالعات فراوان در وحله اول عقیده دارند که کارآفرینی­سازمانی مفهومی چند بعدی بوده و در وحله دوم هشت بعد اساسی را برای این مفهوم در نظر گرفته­اند که این ابعاد عبارتند از: واحدها و کسب ­وکارهای جدید، نوآوری در فرایند و محصول /خدمات، خودتجدیدی، ریسک­پذیری، پیشگامی و رقابت­تهاجمی(مقیمی،1387،ص45).

[1]-Aktan & Bulut

[2]-Innovativeness

[3]-Risk-Taking

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]-Proactiveness

[5]-Competitive Aggressiveness

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه