عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

کارآفرینی سازمانی

نیاز به نوآوری در خدمات و محصولات و از طرفی داشتن کارکنانی کارآفرین باعث شده می باشد بسیاری از سازمان­ها به تجدید نظر در ساختار سازمانی خود بپردازند. این سازمان­ها، کارآفرینی و نوآوری را بعنوان فرهنگ­سازمانی تلقی می­کنند، تا سازمان مربوطه بطور اثربخش­تری به حیات خود ادامه دهد (عزتی و سید تقوی، 1388، ص43). در واقع امروزه، تأثیر کارآفرین بعنوان موتور توسعه­اقتصادی، قهرمان توسعه­صنعتی، محرک و مشوق سرماﻳﻪگذاری، گزینه اصلی انتقال­فناوری، گزینه­رفع­خلل و تنگناهای­بازار و گزینه­اصلی ایجاد اشتغال می باشد (فدائی­کیوانی­و­نساج حسینی،1387،ص5).

تا اوایل دهه 1970 تحقیقات در زمینه کارآفرینی بر اقدامات یا ویژگی­های افراد متمرکز بود. محققان متعاقباً تشخیص دادند که خود سازمان­ها نیز مبادرت به فعالیت­های کارآفرینانه می­نمایند(بورگلمن[1]،1983، نقل از شوقی و صالحی،ص4). این امر باعث شکل­گیری ایده کارآفرینی­سازمانی گردید. کارآفرینی سازمانی مفهومی می باشد که بر سازمان نه بر افراد، و بر فرهنگ­ها و فرایندهای سازمانی متمرکز می باشد (کورنوال و پرلمن[2]،1990،ص37).

کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان­های امروزی بوده و سازمان­ها در اکثر کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی سازمانی می­باشند. شومپیتر، کارآفرینی را عامل محرک رشد اقتصادی می­داند و از آن بعنوان پایه و اساس توسعه یاد می­کند (سندیپ، پلاکر و یان[3]،2007،ص163). در این راستا، کارآفرینی­سازمانی دریچه­ای بسوی بهره­برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمان­ها  محسوب می­گردد (کوارتکو و همکاران،2005،ص299). رقابت و مبارزه سازمان­ها برای بعضی پیامدهای مطلوب نظیر مشتریان، سهم بازار، رتبه سازمان و یا منابع مورد نیاز می باشد (کالتر[4] به نقل از جعفر زاده، 1386، ص7).

همچنین نوآوری برای سازمان­هایی که در پی بقا و اثربخشی هستند یک نیاز اساسی می باشد و بسیاری از سازمان­ها شدیداً بدنبال روش­ها و رویکردهای نوآورانه و کارآفرینانه بمنظور بهبود اثربخشی، کارآمدی و انعطاف­پذیری هستند. در همین راستا کارآفرینی­سازمانی بسرعت در حال تبدیل شدن به یک سلاح انتخابی برای بسیاری از سازمان­ها می باشد. کارآفرینی­سازمانی تلاشی برای ایجاد ذهنیت و مهارت­های کارآفرینانه و همچنین وارد ساختن این ویژگی­ها و ذهنیت­ها به درون فرهنگ و فعالیت­های سازمان می باشد(استونر و همکاران،1995، ترجمه پارساییان و اعرابی،1379،ص25).

در شرایط کنونی که سازمان­ها با مسائلی زیرا تغییر و تحولات سریع فناوری، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقبای جدید، تنوع نیازها و خواسته­های مشتریان و میل کلی به بالا بردن بازدهی و بهره­وری، روبرو هستند، کسب و کارهایی می­توانند قدرت رقابت داشته باشند که با برعهده گرفتن نقشی فعال و تأثیرگذار از کارآفرینی­سازمانی که بعنوان عامل تحریک و تقویت رقابت، نوآوری و روان­کننده تغییر و عامل تعادل در اقتصاد پویا یاد می­گردد، پشتیبانی نمایند، اما تحقیقات گوناگون نشان می­دهند علیرغم اینکه سازمان­ها اهمیت نوآوری و کارآفرینی را برای رقابت در دنیای امروز پذیرفته­اند، اما بدلیل نبود زیرساخت مناسب در ایجاد نوآوری و کارآفرینی موفق نبوده­اند(ژنگ و همکاران،2009،ص19).

[1]-Burglemenn

[2]-Cornwall & Perlman

[3]-Sandeep; Plucker; & Yan

[4]-Cutler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد