عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

گرایشهای اصلی در انتخاب شاخصهای ارزیابی

انتخاب شاخصهای ارزیابی عملکرد، مهمترین مرحله ارزیابی عملکرد می باشد. به نظر می رسد در انتخاب نوع این شاخص ها، گرایشهای مختلفی هست که هر کدام نیز روشهای خاصی را برای ارزیابی عملکرد تجویز می کنند. در اینجا به سه نوع گرایش اصلی تصریح می گردد:

  1. نظام مبتنی بر ویژگیهای فردی: ارزیابی مبتنی بر ویژگیهای فردی به مقصود ارزیابی ویژگیهای شخصی مورد بهره گیری قرار می گیرد.
  2. نظام ارزیابی مبتنی بر رفتار: در ارزیابی می توان به جای تأکید بر ویژگی های شخصی، رفتار را مورد توجه قرار داد.
  3. نظام ارزیابی نتیجه گرا: به مقصود پرهیز از مسائل و معضلات آمیخته با ارزیابی مبتنی بر رفتار در ارزیابی می توان به جای رفتارها، نتایج رفتارهای کاری را مورد اندازه گیری قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نگاهی دیگر می توان سه رویکرد عمده به صلاحیت های مدیریتی را معرفی نمود:

رویکرد رفتاری: صلاحیت را بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می کند و اکثراٌ به معرفی نوعی از رفتارها می پردازد که با عملکرد عالی ارتباط دارد.

رویکرد استانداردها: بر اساس تجزیه و تحلیل کارکردی شغل یا پست به معرفی حداقل استانداردهای عملکرد در پست های مدیریتی به مقصود تضمین کیفیتی معین در نتیجه شغل می پردازد.

رویکرد سوم: می تواند به شیوه های مختلفی به عنوان زیر مجموعه رویکرد رفتاری قرار گیرد، اما تمرکز این رویکرد بیشتر به سمت مطالعه این موضوع می باشد که آیا عوامل موقعیتی بر صلاحیت های فردی مورد نیاز عملکرد عالی اثر می گذارد.(مصدق خواه و ساکت چقوش،1390، 205)

2-3-7- نظریه های ارزیابی عملکرد

در مورد نحوه ارزیابی نظرات مختلفی ارائه شده می باشد،در ذیل به مطالعه آن ها پرداخته شده می باشد:(سماواتی و نجات،1388، 28)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد