عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

. فرآیند مدیریت فرهنگ­سازمانی

همه نظریه پردازان بر امکان مدیریت فرهنگ­های سازمانی متفق القول نیستند، بنظر کسانی که فرهنگ را بعنوان استعاره­ای برای سازمان تصور می­کنند، فرهنگ زمینه می باشد، نه متغیر و نمی­توان آن­را قالب بندی یا مدیریت نمود. بنظر دیگران، ضمن اینکه سازمان­ها جنبه­های فرهنگی دارند، در عین حال خودشان نیز بعنوان فرهنگ مطرح هستند(دوبرین[1]،1997، نقل از شوقی و نظری،1391، ص124).

مدیریت فرهنگ به آن معناست که آگاهانه و از روی قصد، کاری روی آن فرهنگ انجام دهیم. این مسأله ممکن می باشد شامل تقویت یا تضعیف آن فرهنگ، جامعه پذیر کردن افراد داخل آن، توسعه، محافظت یا تغییر واقعی آن باشد (قاسمی،1382،ص256).

مدیریت فرهنگ سازمانی، دائماً‌ به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب سازمانی پرداخته و در صورت وجود اختلاف میان فرهنگ موجود و مطلوب به توسعه و پرورش ارزش­ها و باورهای رفتاری مطلوب می­پردازد. در زیر تبیین مختصری پیرامون مراحل فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی آورده شده می باشد:

  • شناسایی فرهنگ موجود سازمانی: با بهره گیری از ابزارهای مختلف مثل مصاحبه و پرسش از مدیران و کارشناسان می­توان جوانب مثبت و منفی فرهنگ سازمانی را شناسایی نمود.
  • شناسایی فرهنگ مطلوب: الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب، متکی و گرفته شده از اعتقادات آن جامعه یا مدیران آن سازمان می­باشد که البته متأثر از نوع جهان بینی آنان می باشد.
  • مقایسه فرهنگ موجود با فرهنگ مطلوب سازمانی: پس از شناسایی فرهنگ مطلوب بایستی نسبت به آگاه کردن افراد سازمان و مدیران و اعضای دیگر سازمان از فرهنگ مطلوب اقدام گردد و نکات مثبت و منفی فرهنگ موجود به اطلاع مدیران بخش­ها و اعضای سازمان برسد. هرچه این آگاهی در مدیران بیشتر باشد، اقدام به تغییر ارزش­ها، الگوها، توسعه ارزش­ها و الگوهای رفتاری مطلوب موفق­تر خواهد بود.
  • تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی: مهم­ترین و حساس­ترین مرحله فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی، مرحله تغییر فرهنگ سازمانی می باشد که زمان زیادی می­برد. نیاز به تغییر فرهنگ سازمانی از زمانی احساس می گردد که احتیاج شدید و مبرمی به تغییر استراتژیک در سازمان بوده و آن تغییر با فرهنگ سازمان در تضاد باشد که از آن بعنوان «تحول فرهنگی» در سازمان نام برده شده می باشد.
  • ارزیابی برنامه­های تغییر فرهنگ سازمانی: به آن علت که تغییر فرهنگ سازمانی زمان بر می باشد، بایستی هنگام اقدام به این کار پس از هر دوره اقدامات، نسبت به مطالعه و ارزیابی کارهای انجام شده اقدام نمود.

حفظ و طرفداری فرهنگ سازمانی: اگر فرهنگ سازمانی مورد نظر بدست آمد، بایستی در حفظ و حراست از آن کوشا بود و راه این امر نیز طراحی نظام سازمانی متناسب با فرهنگ سازمانی مطلوب می­باشد. به گونه اختصار مراحل شش گانه مدیریت فرهنگ سازمانی در شکل 2-5 به تصویر کشیده شده می باشد (لاورنس و فرمن[2]،2009،ص202).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]-Doubrin

[2]-Lawrence & Faerman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد