عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع کارآفرینی از دیدگاه صمد آقایی (1382)

2-1-2-1. در قالب افراد آزاد و غیروابسته به سازمان (کارآفرینان شخصی- کارآفرینی مستقل[1])

در کارآفرینی مستقل کارآفرین از ایده اولیه تا ارائه محصول خود به جامعه، کلیه فرایندهای کارآفرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید، بطور مستقل شروع می­کند. انگیزه­های متفاوتی در افراد هست که سبب می­گردد بطور مستقل کار کنند، یکی از انگیزه­ها استقلال طلبی می باشد که از قوی­ترین نیازهای فرد کارآفرین ذکر گردیده می باشد، او می­خواهد کارها را به شیوه خود انجام دهد و کار کردن برای دیگران برای او سخت می باشد، زیرا همواره اعتقاد دارد که خودش بهتر از هر کسی از عهده کار بر می­آید و همچنین نیاز به پیشرفت و احساس رضایت­مندی شغلی از دیگر انگیزه­هایی می باشد که شخص را به ایجاد یک بنگاه اقتصادی مستقل ترغیب و تشویق می­کند. بطورکلی کارآفرینی مستقل فرایندی می باشد که کارآفرین طی می­کند تا فعالیت کارآفرینانه­ای را بطور مستقل به ثمر برساند و کارآفرین مستقل با در نظر داشتن ویژگی­های نوآوری و خلاقیت منابع لازم را برای شروع یک کار جدید فراهم می­کند.

2-1-2-2. در قالب کارکنان سازمان (کارآفرینان سازمانی- کارآفرینی درون سازمانی[2])

هر چند این نوع کارآفرینی نیز عملی فردی می باشد اما اقدام و فرایند تحت طرفداری و نظارت سازمان صورت می­گیرد. بطوریکه کارآفرین فرایندی را طی می­کند تا فعالیت کارآفرینانه­ای را در سازمان سنتی به ثمر برساند.

2-1-2-3. در قالب سازمان (سازمان کارآفرین- کارآفرینی سازمانی[3])

اختلاف این نوع کارآفرینی با دو مورد قبلی در این می باشد که در کارآفرینی سازمانی فرایند کارآفرینی توسط سازمان طی می­گردد تا همه کارکنان بتوانند در تأثیر کارآفرین انجام وظیفه کنند. این نوآوری در سازمان هم به محصولات سازمان و هم به نظام­های مدیریتی سازمان بر می­گردد. بطوری که شومپیتر (1934) نوآوری کارآفرینان سازمانی را عامل تفکیک آن­ها از مدیران می­داند(صمدآقایی، 1382، صص 117-119).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تفاوت کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی در این می باشد که در اولی یک فرد سرمنشأ نوآوری و تحول و کارآفرینی سازمان می­گردد، اما در دومی تمامی اعضای شرکت و سازمان دارای روحیه کارآفرینی می­باشند و این روحیه نوآوری در جاجای سازمان هست (منصوری،1387، ص74).

[1]-Individual entrepreneurs independent entrepreneurchip

[2]-Intropreneurs intrapreneurship

[3]-Entrepreneurial organization corporate entrepneurship

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد