عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اجتماعی و سازمانی، لازم می باشد برای افزایش ذخیره این سرمایه، برنامه‌های مختلفی ایجاد گیرد. بعضی از این اقدامات در سطح سازمانی عبارتند از:

1- تشویق و تقویت نهادهای اجتماعی، صنفی و حرفه‌ای: تشویق به ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی یکی از راه‌ حل های ساختاری برای افزایش سرمایه اجتماعی می باشد. افراد در قالب نهادهای اجتماعی دارای هویت مشترکی گردیده و زمینه همکاری های گروهی در آنها تقویت می گردد. نتیجه فعالیت گروهی موفق نیز تقویت شبکه‌های اعتماد می باشد. ایجاد چنین نهادهایی در سطوح سازمانی نیز امکان پذیر می باشد، تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در سازمان‌ها، با مشارکت داوطلبانه کارشناسان و متخصصان، می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان‌ها گردد.

2- در نظر داشتن ارتقای سرمایه اجتماعی در آموزش‌های عمومی و آموزش کارکنان: یکی از مهمترین فراگردهای موجود در جوامع برای ایجاد سرمایه اجتماعی، نظام‌های آموزشی می باشد. گذر افراد از آموزش های عمومی در تمامی سطوح و نیز آموزش‌های دانشگاهی، تأثیر اصلی را در ایجاد سرمایه اجتماعی اعمال می کند (علوی، 1380: 40-39).

لینا و وان بورن راه‌هایی را که اعمال استخدامی خاص، ممکن می باشد سطح سرمایه اجتماعی درون سازمان را افزایش دهند، مطالعه می‌نمایند. آنها بحث می‌کنند که هنگامی که سازمانها، رویه‌های استخدامی با ثباتی را در پیش گیرند، از سیستمهای جبران خدمتی بهره گیری نمایند که به کارهای تیمی و گروهی به جای افراد پاداش دهد، افرادی را انتخاب کرده وپاداش دهند که برای کار جمعی ارزش قائل هستند، در راه ایجاد و افزایش سرمایه اجتماعی سازمان، گام بر می‌دارند (Bolino et al,2002:507) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلمن معتقد می باشد که گر چه عوامل گوناگونی هست که بر ایجاد و نابودی سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد، تنها یک دسته بزرگ آنها، به گونه خاصی مهم می باشد و آن عواملی می باشد که افراد را کمتر به یکدیگر وابسته می کند. رفاه و فراوانی، عامل مهمی در این دسته می باشد؛ منابع رسمی طرفداری در زمان نیاز (انواع گوناگون کمکهای دولت) عامل دیگری می باشد. حضور این عوامل اجازه می دهد که هر سرمایه اجتماعی که به وجود آمده می باشد، مستهلک گردیده و تجدید نشود(coleman, 1990:321).

الوانی (1380) معتقد می باشد که مدیران دولتی برای غلبه بر ضایعه کاهش اعتماد شهروندان و ایجاد سرمایه اجتماعی و فضای اطمینان و اعتماد، از راه‌های زیر می‌توانند اقدام کنند.

1- پایبندی به اخلاقیات: مدیرانی که اصول اخلاقی را در عملکردها و تصمیمات سازمانی به کار می‌گیرند، روابطی را شکل می‌دهند که موجد سرمایه اجتماعی می باشد. البته در تعریف و تبیین اصول اخلاقی، اجماعی در بین علما وجود ندارد و اندیشمندان مدیریت، اصول اخلاقی را در نوشته‌های خود به صورت های گوناگونی اظهار داشته‌اند. فردریکسون[1] (1990) اصول اخلاقی را برابری، عدالت اجتماعی و مصحلت عامه، تعریف می کند.

[1] – Fredrikson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

  1. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
  2. پیمایش وضعیت سرمایه اجتماعی ادارات دولتی شهرستان نطنز
  3. پیمایش وضعیت معنویت در محیط کار ادارات دولتی شهرستان نطنز
  4. مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، ارتباط ای و شناختی)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی با فرمت ورد