عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و تعاریف کارآفرینی

کارآفرینی یا همان فرآیند کشف فرصت­ها اظهار می کند که چگونه افراد بصورت مستقل و یا در داخل سازمان­ها، مسائل و چالش­های ناشناخته را می‌بینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد می‌کنند تا از آن­ها بهره گیری کنند. البته کارآفرین فقط مواردی را می‌بیند و برای بهره گیری از آن برنامه‌ریزی می کند که ارزش لازم را داشته باشند (ارو[1]،1974، نقل از صالحی و شوقی،1391، ص10). در راستای بهره گیری از فرصت­ها، کارآفرینان کالاها یا خدماتی را به جامعه عرضه می‌کنند که مشتری‌پسند بوده و بازار یا محیط خواهان آن­ها می باشد. بنابراین نیاز می باشد کارآفرینان اطلاعات کاملی از بازار و محیط داشته باشند. فرآیند مبادله و تعامل با محیط می‌تواند این اطلاعات را فراهم کند (جوانوویک[2]،1982، نقل از صالحی و شوقی،1391، ص14).

از ابتدای طرح واژه کارآفرینی در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از آن بر اساس دیدگاه­های گوناگون ارایه شده می باشد که عمده ترین آن­ها عبارتند از:

تعریف جوزف شومپیتر[3] با رویکرد اقتصادی (2003): وی کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی می­داند و از آن تحت عنوان تخریب خلاق یاد می­کند و اظهار می­دارد که کارآفرین فردی می باشد که ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد می­کند و کارآفرینی عبارت می باشد از عرضه کالایی جدید، روشی جدید در فرایند تولید، ایجاد بازاری جدید، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در کسب و کار ( احمدپور داریانی و مقیمی، 1387، ص 48).

تعریف دیوید مک­کللند[4]  با رویکرد روانشناسی (1991): وی نیاز به موفقیت را یک عامل بالقوه در کارآفرینی مطرح نمود. نیاز به موفقیت، نوع خاصی از انگیزه می باشد که شامل یک احساس درونی و قوی نسبت به موفقیت می­باشد. از نظر او کارآفرینان دارای سه شاخص هستند: 1- فعالیت زیاد، 2- جهت گیری نسبت به موفقیت، 3- تعهد نسبت به دیگران (پرداختچی و شفیع زاده، 1385،ص24).

تعریف پیتر دراکر[5] با رویکرد مدیریتی(1985): کارآفرینی بهره­برداری از فرصت­ها برای ایجاد تغییرات می باشد و کارآفرین همواره بدنبال تغییر، پاسخ دادن به آن و بهره­برداری از آن بعنوان یک فرصت می باشد. او معتقد می باشد که مدیریت فعالیت­های کارآفرینی به شکل تصادفی در سازمان­ها اتفاق نمی­افتد بلکه شرایطی بایستی فراهم گردد:1-سازمان­ها نیاز به فرهنگی دارند که حاضر به قبول نوآوری باشد.2-زمینه سنجش نظام عملکردهای مربوط به نوآوری­و کارآفرینی فراهم گردد.3-مدیریت فعالیت­های کارآفرین نیاز به ساختمند شدن دارد(همان منبع،ص25).

بطور کلی را فرآیند خلق چیزی جدید و با ارزش، با اختصاص زمان و کوشش لازم و در نظر گرفتن ریسک­های مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی، مالی و استقلال تعریف کرده اند. این تعریف بدون در نظر گرفتن زمینه کاری، بر چهار جنبه اساسی کارآفرینی تأکید می­ورزد:

نخست آنکه کارآفرینی مستلزم فرآیند خلق می باشد. خلق هر چیز جدید و البته ارزشمند. این خلق بایستی برای کارآفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده می باشد، ارزش داشته باشد.

دوم آنکه کارآفرینی مستلزم وقف زمان و کوشش کافی می باشد. فقط کسانی که درگیر فرآیند کارآفرینی می شوند درک صحیحی از مقدار قابل توجهی زمان و کوشش دارند که صرف خلق چیزی جدید شده و آن را به فعالیت در آورده می باشد.

جنبه سوم، در نظرگرفتن ریسک­های اجتناب ناپذیر می باشد. این ریسک­ها بنا بر زمینه کوشش کارآفرینان، شکل­های مختلفی دارد، امّا معمولاً پیرامون زمینه­های مالی، روانی و اجتماعی متمرکزند.

بخش آخر تعریف به پاداش­های کارآفرین تصریح دارد. مهمترین این پاداش­ها استقلال می باشد که باعث رضایت شخصی می گردد. برای کارآفرینان سودجو پاداش­های مالی نیز مهم هستند(هیسریچ و پیترز[6]،2002،ص45).

[1]-Arrow

[2]-Jovanovic

[3]-Schumpeter,J

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4]-David McClelland

[5]-Peter Drucker

[6]-Hisrich & Peters

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد