عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف عملکرد

در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از جایگاه خود دارد. این آگاهی موجب می گردد که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای تاثیر بیشتر کوشش هایش به کار برد.سازمان ها نیز نیاز به شناخت کارآیی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزایند و در طریقه حرکت های خود تحولات مثبت را ایجاد کنند.به قول یکی از فیلسوفان اسلام شناس زمانی یک مجموعه می تواند باقی بماند و اثر مطلوب بدهد که آن مجموعه موزون باشد، و یا به تعبیری از لحاظ مقدار لازم هر جزء و کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر در آن مجموعه توازن یا عدالت مستقر باشد.( میر سپاسی، 1365)

عملکرد به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می کند تصریح دارد (بایرز و رو ، 2008، 216) و نشان می‌دهد که چگونه یک کارمند الزامات یک شغل را به انجام می‌رساند. عملکرد اغلب با «کوشش» که تصریح به صرف انرژی دارد یکسان تعبیر می گردد، اما عملکرد براساس نتایج فعالیت‌ها اندازه‌گیری می گردد. برای مثال یک دانشجو ممکن می باشد کوشش زیادی را در آماده شدن برای آزمون بکار گیرد اما نمره کمی دریافت کند در این مورد کوشش زیادی صورت گرفته اما عملکرد پایین بوده می باشد. به عقیده بایرز ورو (2008،217) عملکرد افراد در یک جایگاه می‌تواند به عنوان نتیجه ارتباط متقابل بین: الف) کوشش، ب) توانایی‌ها و ج)ادراکات تأثیر تلقی گردد.” کوشش”، که از برانگیختگی نشأت می‌گیرد تصریح به اندازه انرژی (فیریکی یا ذهنی) که یک فرد در انجام وظیفه بهره گیری می کند دارد.” توانایی‌ها”، ویژگیهای شخصی مورد بهره گیری درانجام یک شغل هستند و” اداراکات تأثیر” به مسیرهایی که افراد عقیده دارند بایستی تلاشهایشان را در جهت انجام شغلشان هدایت کنند، تصریح می کند.نو و دیگران  (2008، 345) عملکرد را ناشی از ویژگیهای شخصی، مهارت‌ها و نظیر آن می‌دانند همانطور که شکل 1. نشان می‌دهد این ویژگیها از طریق رفتار کارکنان به نتایج عینی تبدیل می شوند.در واقع کارکنان تنها در صورتی که دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها و سایر ویژگیهای ضروری برای انجام یک شغل را داشته باشند می‌توانند رفتارشان را نشان دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد