عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل کارآفرینی اکلس و نک[1] (1998)

این مدل می­کوشد تا بطور مفهومی تأثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختارسازمانی کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه سازمان­ها را مورد مطالعه قرار دهد. بعبارت دیگر، این مدل توانایی سازمان برای بقا در یک محیط پویای سرشار از نوآوری را نشان می­دهد. در شکل 2-2 این مدل ترسیم شده می باشد.

 

 

شکل2-2: مدل کارآفرینی­سازمانی اکلس و نک(1998)، (نقل از صالحی و شوقی،1391)

این شکل، تعامل رفتار کارکنان و ساختار سازمان که عمده عناصر ضروری برای موفقیت کارآفرینانه سازمان هستند را نشان می­دهد. در اینجا موفقیت کارآفرینانه، در قالب ظرفیت نوآورانه که یک سازمان را برای بازسازی خودش و بقاء در بلند مدت توانا می­سازد، مورد توجه قرار گرفته می باشد(اکلس و نک،1998، نقل از صالحی و شوقی، 1391،ص97).

2-1-14-2.مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و هاجتس(2001)

در این مدل چهار گام مهم در استراتژی کارآفرینانه سازمانی بشرح ذیل می­باشند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف: توسعه­بینش[2]: اولین قدم در طراحی یک استراتژی کارآفرینانه سازمانی مشارکت در دیدگاه نوآوری می باشد.

ب: تشویق و نوآوری: نوآوری ابزار لازم برای کارآفرینی می باشد. از این‌رو سازمان­ها بایستی نوآوری را بعنوان عامل کلیدی در استراتژی‌هایشان درک کرده و به توسعه آن بپردازند.

ج: ایجاد جوکارآفرینانه در سازمان: برای اینکه مجدداً انگیزه‌ای برای نوآوری در شرکت­های امروزی ایجاد گردد، مهمترین گام و گام نهایی، سرمایه‌گذاری سنگین در فعالیت‌های کارآفرینانی می باشد که موجب تجلی تفکرات جدید در یک محیط نوآور می گردد.

د: توسعه تیم­های کارآفرینی: در شرکت­هایی که نسبت به تشکیل اینگونه تیم‌ها احساس تعهد می گردد، نشانی از تغییر هست، در واقع آن­ها دگرگونی یا انقلابی را در پیش گرفته‌اند (صالحی و شوقی،1391، ص85).

[1]-Echols &Neck

[2]-Developing the vision

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد