عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرضیات پژوهش

    1-4-1- فرضیه اصلی

عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی در سطح مطلوبی می باشد.

    1-4-2- فرضیات فرعی

  • مهارت مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی در سطح مطلوبی می باشد.
  • توانمندی مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی در سطح مطلوبی می باشد.
  • ویژگی های شخصیتی مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها و کمک های مردمی در سطح مطلوبی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-5 – نوع و روش پژوهش

این پژوهش برحسب هدف،تحقیقی کاربردی می باشد به دلیل آن که هدف آن توسعه دانش کاربردی درزمینه ای خاص می باشد، و برحسب نحوه گردآوری داده ها،تحقیقی توصیفی ازنوع پیمایشی می باشد زیرا به توصیف شرایط موجود پرداخته وویژگی های جامعه مورد مطالعه بواسطه پیمایش ارزیابی خواهدشد.

1-6- روش گردآوری اطلاعات

روش­های گردآوری اطلاعات در این پژوهش را به گونه کلی می­توان به دو دسته کتابخانه ای و میدانی، تقسیم نمود.در خصوص جمع­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از  روش­های کتابخانه­ای و در خصوص جمع­آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه­های پژوهش از روش میدانی بهره گیری شده می باشد.

1-7- جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش مورد نظر کلیه مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند. نمونه آماری پژوهش نیز تمام مدیران این سازمان می باشند که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

1-8- روش نمونه گیری

به مقصود گردآوری داده های مورد نیاز درمورد افراد جامعه می توان یکی از روشهای زیر را به کار برد:

الف: گردآوری داده ها از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری)

ب: گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری.

همانگونه که اظهار گردید در این پژوهش تعداد مدیران سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی (84 نفر) می باشند و با در نظر داشتن اینکه تعداد افراد جامعه آماری چندان زیاد نبوده، لذا از روش سرشماری بهره گیری شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد