عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– فواید ارزیابی عملکرد

در صورت تحقق هدف های ارزشیابی عملکرد فواید و منافع ذیل را برای سازمان وکارکنان به دنبال خواهد داشت:

 • ایجاد میل و رغبت به کار و پیدایش احساس امنیت در کارکنان ؛
 • اعمال کنترل صحیح و ایجاد معیارهای اصولی برای انجام کار که باعث هوشیاری مسئولان و تعیین اندازه کیفیت وکمیتی از یک کار که برای سازمان قابل قبول می باشد،می گردد؛
 • ایجاد زمینه برای تعالی و پیشرفت کارکنان مستعد؛
 • کاهش نارضایتی و شکایات ناشی از تبعیض های غیر اصولی ویا غیرعمدی؛
 • تطبیق هر چه بیشتر شرایط فکری، روحی و جسمی کارکنان با شغل شان از طریق شناخت و انداز ه گیری نقاط قوت وضعف آنان؛
 • برآورد کمی وکیفی نیروی انسانی در جهت تأمین نیازهای سازمان؛
 • استعدادیابی و علاقمند کردن افراد ساعی به کار؛
 • جهت دار شدن برنامه های آموزشی؛
 • خودشناسی (آگاهی از نقاط قوت وضعف عملکرد خویش)؛
 • تعیین اعتبار و اصلاح معیارهای استخدامی؛
 • آگاهی سرپرست یا مدیر از عملکرد کارکنان زیر دست و هم چنین آگاهی زیر
 • دست از نظریه مقام مافوق نسبت به عملکرد خویش؛
 • بهبود ارتباطات سازمانی و ایجاد جو روابط انسانی مطلوب؛
 • شناخت هنجارها و نا هنجاری های رفتاری در سازمان؛
 • به حداقل رساندن تنش ها، تعارضات و اصطحکاک های بین مدیران وکارکنان.(سماواتی و نجات،1389، 26)

طی یک نظرسنجی از 106 روانشناس صنعتی 10 کاربرد مختلف برای داده های حاصل از ارزیابی عملکرد اظهار شده می باشد که عبارت اند از:

 • مدیریت حقوق و دستمزد
 • ارائه بازخورد عملکردی
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • شناسایی نقاط قوت وضعف افراد
 • مستندسازی
 • تشخیص عملکرد فردی
 • شناسایی عملکرد ضعیف
 • کمک به تعیین و تبیین اهداف
 • تصمیمات در خصوص ترفیع
 • بازخرید یا بازنشستگی پرسنل
 • ارزیابی اندازه دستیابی به اهداف (صدرالسادات،1387، 98)

سینگر نیز کاربردهای متفاوت ارزیابی عملکرد را مطابق نمودار 2-5 اظهار می کند:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

 • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد