عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

2 عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد، عبارت می باشد از مجموعه رفتارهایی در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند.(گریفین،1375 ،ص 749).

عملکرد،عبارت می باشد از اندازه موفقیت کاری افرادبعد از تلاشی که انجام می دادند.(گرجی، محمدباقر، بهار1389).

بهبودعملکرد، معانی بهبودترقی تدریجی، به بودن، بهتری، عافیت، سلامت و تندرستی می باشد.(معین، محمد، 1386).

مروری بر فرهنگ های، لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملکرداست.به نظر می رسدمنطقی می باشد که آغاز لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شودواز تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل بهره گیری برای عملکرد ارائه داد:

-عملکرد، قابل اندازه گیری بوسیله عدد یا یک اصلاح می باشد.

-عملکرد، بجای آوردن چیزی می باشد با یک قصد ونیت خاص(مثلا ایجاد ارزش)

-توانایی انجام یک نتیجه با قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند.(برای مثال، رضایت مشتری به نظر می رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده می باشد).

-عملکرد، نتیجه یک اقدام می باشد(ارزش قابل اندازه گیری ایجاد می گردد).

-عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی می باشد.

-عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات می باشد.

-عملکرد، در روانشناسی آن چیزی می باشد که بروز داده می گردد.

-عملکرد، در هنرهای نمایشی، نمایشی می باشد که شامل ایفای تأثیر یا اعمال ونتایج می باشد.

-عملکرد، یک قضاوت توسط رقبایت (مشکل این جاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی می باشد و بدانیم در چه شرایطی قضاوت انجام می شود)

پس می توان گفت که عملکردهم به اقدام، هم به نتیجه اقدام تصریح دارد.به بیانی دیگر، عملکرد به عنوان اقدام امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرد می باشد، تعریف می گردد.

3-2-2 ارتباط بین بهبود عملکردبا مدیریت منابع انسانی

نمودارزیررابطه بین چرخه مدیریت عملکرد را با دیگر ابعاد مدیریت، مدیریت منابع انسانی منابع انسانی را نشان می دهد.نمودار مبین این امر می باشد که پس از انتخاب و استخدام مناسب و شایسته محور( که بایستی پیدا دهدکه بین فرد و شغل مناسب لازم و کافی هست)مدیریت عملکرد می تواند از طریق ارزیابی رفتارها و عملکردها، پاداش دادن به رفتارها و عملکرد مطلوب و آموزش های لازم اثر گذاری زیادی بر عملکرد کارکنان داشته باشد.مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی می باشد.که با سایر فرآیندهای این حوزه بویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعداد یابی مرتبط و بر آنها موثر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد