عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد

قسمتی از متن پایان نامه :

2 اتوماسیون اداری

به زبان ساده، اتوماسیون اداری عبارت می باشد از: متصل کردن اطلاعات کامپیوترهای موجود در یک سازمان به کمک شبکه و یا بهره گیری از یک برنامه نرم افزاری مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه هاو مکاتبات و نیز دستورالعمل ها به صورت کاملاً یکپارچه وآسان انجام پذیرد وبدین ترتیب فرمولی جهت طبقه بندی، تبادل، تنظیم و تصحیح اطلاعات درون سازمانی و تسریع بخشیدن به امر اجراء بدون نیاز به روش های دست و پاگیر و مرسوم اداری و با صرفه جویی در زمان و مواد اولیه مصرفی ایجاد می گردد.حذف کاغذاز امور بایگانی و دفتری، رفع محدودیت های فضا جهت بایگانی پرونده ها و ابزار آن مانند زونکن و پوشه، کاهش خطرات و معضلات محیطی و آتش سوزی، افزایش ضریب امنیت در نگهداری از اطلاعات و پشتیبانی از امور اداری از تاثیرات به کارگیری اتوماسیون می باشد.(احمدی احمد ،1390).

اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج سازمان  و بالعکس مربوط می گردد. کلمه اصلی که اتوماسیون اداری را از داده پردازی، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم متمایز می سازد ارتباطات می باشد. اتوماسیون اداری به مقصود تسهیل انواع ارتباطات به هر دوصورت شفاهی و کتبی می باشد.( ریموند[1]،1998).

اتوماسیون اداری، بهره گیری از ماشین آلات برای انجام امور فیزیکی می باشد که معمولا توسط بشر انجام می گیرد.(مک لوید[2]،1387،ص470).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اتوماسیون اداری، کاربرد فناوری رایانه و ارتباط به مقصود تسهیل امور اداری در سازمان به مقصود ارتقاء کارآئی آنهاست.(صرافی زاده،1383،ص65).

حذف روش دستی ودر نتیجه حذف کاغذ، ارسال لحظه ای نامه ها و در نتیجه جلوگیری از صرف وقت و عدم نیاز به نیروی انسانی جهت جابه جایی نامه از مزایای بهره گیری ازاتوماسیون اداری می باشد.سیستم اتوماسیون اداری وظیفه برقراری ارتباطات داخلی سازمان وهمچنین افراد سازمان با خارج از سازمان را عهده داراست. این ارتباط به بهبود هماهنگی فعالیت ها و کیفی کردن کار کمک می کند، پست الکترونیک، ارسال صدا، ارسال فکس، و کنفرانس صوتی از ابزارهایی هستندکه می تواند در این مجموعه به کار رود.سیستم اتوماسیون اداری از سیستم کارتابل، آرشیو اسناد و مدیریت فرایندها تشکیل می شودکه با سیستم دبیرخانه، سیستم پردازش عملیات و سیستم آرشیو اسناد در ارتباط می باشد. پس در یک مجموعه کامل اتوماسیون اداری کلیه عملیات سازمان از طریق سیستم های نرم افزاری سازماندهی می گردد.

نرم افزاهای اتوماسیون اداری با نظری بر مفهوم مدیریت گردش کار، به گونه ای طراحی گردیده اندتا کلیه کارهای مکاتباتی و در جریان یک سازمان را منجر به تولید و گردش اطلاعات و مستندات در سطح سازمان و حتی در سطحی فراتر از یک سازمان خواهد گردید را مدیریت نماید.(علینقی پور حجت،صمدی اسماعیل،1389،ص4).

نرم افزارهای اتوماسیون اداری، نرم افزارهایی هستند که توسط آنها، مکاتبات داخلی و خارجی یک سازمان به سرعت و بدون نیاز به کاغذ، انجام گرفته و لذا نیازی به نامگذاری های مرسوم اداری نیست.(همان منبع).

[1] .Rymoond

[2] .Mcleod

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-6-1هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام از طریق به کارگیری اتوماسیون اداری می باشد.که آگاهی از این موضوع می تواند دانش مدیران و کارکنان را به ارتباط اتوماسیون اداری با بهبودعملکرد کارکنان را افزایش دهد. به گونه کلی توجه سیستمی به این موضوع زمینه ای را فراهم می سازد که بتوان اتوماسیون اداری وابعاد بهبودعملکرد کارکنان و تعاملات آن دو را مطالعه نمود.درضمن هدف های فرعی ذیل را می توان برای آن دو برشمرد.

 

 

2-6-1 اهداف فرعی

1مطالعه وجودرابطه بهره گیری ازاتوماسیون اداری،در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان.

2- بهره گیری از اتوماسیون اداری تا چه اندازه پیش بینی کننده اندازه بهبود عملکردکارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.

3- تعیین اندازه دستیابی سازمان به اهدافی مانند افزایش کیفیت ارائه خدمات ،سرعت و دقت در ارائه خدمات از طریق اتوماسیون اداری.

7-1سوالات پژوهش

1-7-1سوال اصلی:

آیا میان  اجرای اتوماسیون اداری درکمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام بابهبودعملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

2-7-1 سوالات فرعی:

  • آیا میان بهره گیری از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟
  • آیا میان بهره گیری ازتلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبود عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بکارگیری اتوماسیون اداری بابهبودعملکردکارکنان کمیته امداد  با فرمت ورد