پایان نامه

شناسایی تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تأثیر جهت گیری کارآفرینی بر رشد شرکتهای کوچک در شهر گلپایگان قسمتی از متن پایان نامه : همیت و ضرورت پژوهش : سایت منبع تأثیر سازمانها در دستیابی ادامه مطلب…

By 92, ago