پایان نامه مدیریت گرایش سیستم اطلاعاتی:ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی

  عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها قسمتی از متن پایان نامه : برحسب منشأ انگیزه دکتر نیک گهر درمقاله خود  اظهار داشته می باشد که مشارکت به عنوان اقدام اجتماعی تبلور یک اراده انفرادی در یک متن ادامه مطلب…