عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

برای انجام هرکاری اولین و اصلی­ترین کار، ارائه تعاریفی درمورد مفاهیم موجود در آن فعالیت می باشد. علوم انسانی جزء آن دسته از علومی می باشد که نمی­توان همانند فیزیک و شیمی به اظهار تعاریف قطعی در حوزه­های مرتبط با آن پرداخت. تعاریف نسبی هستند و نمی­توان تعریف قطعی برای مفاهیم علوم انسانی بیان نمود. در این بین کارآفرینی سازمانی مفهوم جدیدی می باشد که به تازگی وارد ادبیات و علوم انسانی شده می باشد و در مدت کوتاهی در مباحث توسعه پیدا کرده و توانسته سهم بسزایی در تبیین مسائل توسعه کسب کند.

لذا در این فصل با در نظر داشتن اینکه موضوع پژوهش مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی  و کارآفرینی سازمانی می باشد، آغاز به مطالعه موضوعات فرهنگ سازمانی  و کارآفرینی سازمانی از قبیل مفاهیم و تعاریف، ویژگی­ها، مزایا، ضرورت و اهمیت، تاریخچه، اهداف و اصول، مراحل یا فرآیندها، ابعاد، مدل­ها، نظریه­ها، الگوها، تئوری­ها، عوامل تأثیرگذار و … مطالعه خواهند گردید. سپس در بخش دوم که تحت عنوان پیشینه­پژوهش می­باشد، به مطالعه پیشینه­های مرتبط با فرهنگ سازمانی  و کارآفرینی سازمانی می­پردازیم.

1-2-کارآفرینی سازمانی

نیاز به نوآوری در خدمات و محصولات و از طرفی داشتن کارکنانی کارآفرین باعث شده می باشد بسیاری از سازمان­ها به تجدید نظر در ساختار سازمانی خود بپردازند. این سازمان­ها، کارآفرینی و نوآوری را بعنوان فرهنگ­سازمانی تلقی می­کنند، تا سازمان مربوطه بطور اثربخش­تری به حیات خود ادامه دهد (عزتی و سید تقوی، 1388، ص43). در واقع امروزه، تأثیر کارآفرین بعنوان موتور توسعه­اقتصادی، قهرمان توسعه­صنعتی، محرک و مشوق سرماﻳﻪگذاری، گزینه اصلی انتقال­فناوری، گزینه­رفع­خلل و تنگناهای­بازار و گزینه­اصلی ایجاد اشتغال می باشد (فدائی­کیوانی­و­نساج حسینی،1387،ص5).

تا اوایل دهه 1970 تحقیقات در زمینه کارآفرینی بر اقدامات یا ویژگی­های افراد متمرکز بود. محققان متعاقباً تشخیص دادند که خود سازمان­ها نیز مبادرت به فعالیت­های کارآفرینانه می­نمایند(بورگلمن[1]،1983، نقل از شوقی و صالحی،ص4). این امر باعث شکل­گیری ایده کارآفرینی­سازمانی گردید. کارآفرینی سازمانی مفهومی می باشد که بر سازمان نه بر افراد، و بر فرهنگ­ها و فرایندهای سازمانی متمرکز می باشد (کورنوال و پرلمن[2]،1990،ص37).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان­های امروزی بوده و سازمان­ها در اکثر کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی سازمانی می­باشند. شومپیتر، کارآفرینی را عامل محرک رشد اقتصادی می­داند و از آن بعنوان پایه و اساس توسعه یاد می­کند (سندیپ، پلاکر و یان[3]،2007،ص163). در این راستا، کارآفرینی­سازمانی دریچه­ای بسوی بهره­برداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمان­ها  محسوب می­گردد (کوارتکو و همکاران،2005،ص299). رقابت و مبارزه سازمان­ها برای بعضی پیامدهای مطلوب نظیر مشتریان، سهم بازار، رتبه سازمان و یا منابع مورد نیاز می باشد (کالتر[4] به نقل از جعفر زاده، 1386، ص7).

[1]-Burglemenn

[2]-Cornwall & Perlman

[3]-Sandeep; Plucker; & Yan

[4]-Cutler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد