دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

.جامعه آماری

جامعه آماری عبارت از مجموعه ای از افراد اعم حقیقی یا حقوقی یا اشیاء یا پدیده هایی هستند که بر مبنای صفات مشترک مورد مطالعه قرار می گیرند .

جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره مالیاتی کاشان شامل144 نفرند که به صورت رسمی و قراردادی مشغول بکار هستند.

3-3.حجم نمونه

در هر جامعه به آن بخشی نمونه گفته می گردد که معرف جامعه باشد. یعنی در آن همه صفات جامعه، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت می باشد، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد. انتخاب هر یک از این روش­ها، به ماهیت مسئله پژوهش، در دسترس بودن چارچوب مناسب نمونه‌گیری و روش گردآوری داده‌ها بستگی دارد.

برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران بهره گیری گردید و حجم نمونه 103 نفرر محاسبه گردید.

N: تعدادکل جامعه اماری/T2: 1.96 درسطح 0.05/d: 0.05/p: احتمال وجود صفت/Qا: احتمال عدم وجود صفت

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد