عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– ارکان و مراحل ارزیابی عملکرد

فرایند ارزیابی عملکرد از سه رکن اصلی تشکیل شده اند که به تبیین ذیل می باشد:

  1. آن چیز که که بایستی مورد ارزیابی قرارگیرد

شناخت و تشخیص کارکنان با عملکرد بر جسته، تنها با نگاه ساده انگارانه به اعداد و ارقام امکان پذیر نمیباشد، بنابراین نیاز می باشد که معیارهایی برای ارتباط رفتار و عملکرد با استراتژی سازمان شناسایی گردد. بایستی اطمینان پیدا نمود که شاخص های عملکرد مناسب و درستی برای ارزیابی کسب و کار موفق به کار گرفته شده می باشد و همچنین این شاخص ها با عملکرد کارکنان تطبیق داده شده می باشد. از این راه سازمان می تواند کارکنان را درجهت ایفای تأثیر برتر توانمند سازد و این امر خود می تواند در افزایش توانمندی سازمان در اجرای استراتژی موثر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. زمان ارزیابی

یکی از مسائل مهم در ارزیابی عملکرد،زمان ارزیابی می باشد.در این رکن در جستجوی پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد افراد بایستی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و یا سالیانه به اقدام آید؟

  1. افرادی که بایستی ارزیابی را انجام دهند.

یکی دیگر از عوامل با اهمیت در فرایند ارزیابی عملکرد، افرادی هستند که دیگران را مورد ارزیابی قرار می دهند .نظام ارزیابی عملکرد بایدبه گونه ای باشد که بتواند تفاوت هایی راکه ازنظر عملکرد میان کارکنان هست، تشخیص داده ، آنها را از یکدیگر مجزا کند. طبیعی می باشد که اگر شاخصها قادر به چنین تمایزی نباشند و عملکرد کارکنان را به یک شکل و کم و بیش در یک سطح ارزیابی کنند، نتایج حاصله کمکی در جهت بهره گیری از نتایج ارزیابی نخواهد نمود. (تاج الدین و همکاران،1388، 44)

ارزیابی عملکرد مانند هر اقدام دیگر از مراحلی تشکیل شده می باشد،در نمودار 2-6 مراحل مختلف ارزیابی عملکرد نشان داده شده می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد