عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

. رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی

تعدادی از عواملی که باعث رشد کارآفرینی سازمانی می­شوند عبارتند از: مشخص بودن (واضح بودن) اهداف؛ گروه­های کاری به هم پیوسته؛ تصمیم­سازی بوسیله پرسنل آموزش دیده و متخصص؛ سیستم پاداش و تنبیه اثربخش و سیاست­های استخدام و ترفیع انعطاف پذیر؛ کاهش فرآیندهای بوروکراتیک؛ گردش شغلی مناسب؛ ساختارسازمانی پویا؛ استقلال­سازمانی؛ تصمیم­گیری مشارکتی؛ محیط عملیاتی پویا؛ قابلیت بهره گیری از منابع برای نوآوری کردن؛ در نظر داشتن خروجی (ستاده) به جای در نظر داشتن ورودی(داده)؛ و اینکه سازمان­های بزرگتر منابع بیشتری برای نوآوری دارند(سادلر[1]،1999، صص413-433).

2-1-7. موانع و محدودیت‌های کارآفرینی­سازمانی

زیلبرمن[2](1999)، عوامل بازدارنده‌ کارآفرینی سازمانی را در چهار عامل اصلی اختصار نمود که عبارتند از: تأکید بیش از حد بر قوانین و مقررات؛ سلسله مراتب انعطاف‌ناپذیر؛ فقدان آزادی اقدام؛ و کنترل بیش از اندازه. بنظر مؤلف مقاله عواملی دیگری زیرا ارتقاء افراد بدلیل ارتباط با مقامات عالی و نه شایستگی، عدم‌انطباق ارتباطات با ساختارسازمانی و خطر ناپذیری مدیران ارشد نیز از محدودیت و موانع کارآفرینی­سازمانی می باشد(پرداختچی و شفیع زاده،1385،ص118).

2-1-8. سازمان کارآفرین

هر سازمانی نمی­تواند کارآفرین باشد و هر سازمانی که کارآفرین می باشد برای همیشه دارای این ویژگی نخواهد بود. کارآفرینی بخشی از چرخه زندگی یک سازمان و بیانگر وضع بازار و شخصیت­های درون سازمان می باشد. بعبارت دیگر، سازمان کارآفرین سازمانی می باشد که توجه خود را به رشد و اجرای استراتژی تهاجمی معطوف می­نماید، نه اینکه فقط نیروی خود را صرف بقا و تثبیت موضع خود در بازار کند. چنین سازمانی با اجرای چهار استراتژی تهاجمی اصلی می­تواند مسیر رشد را بپیماید، که این استراتژی­ها عبارتند از: گسترش بازار کنونی برای محصولات کنونی؛ شناسایی بازار جدید برای محصولات کنونی؛ ارائه محصولات جدید و متنوع؛ خریداری سازمان­های کوچکتر(عزتی و سید تقوی،1388،ص11).

در انتها می­توان خاطر نشان نمود سازمانی که بتواند محیط پویایی در درون خود خلق کند تا کارکنان کارآفرین با علاقه و میل به آرمان­های کارآفرینانه خود به خلاقیت بپردازند و در فرایند خلاقانه کارآفرینی مشارکت کنند، سازمان کارآفرین تعبیر می گردد و البته جذب کارآفرینان و وفاداری آنان به سازمان منعکس‌کننده کارآفرین بودن آن سازمان­ها نیست، بلکه هم افزایی آن­ها در اثر تعامل با هم و به کمک راهبردی کردن دانش درون سازمان  تبیین‌کننده آن معنا می باشد (وینکر، پیتر، ویم و آندره[3]، 2008، ص17).

2-1-9. ویژگی­های سازمان کارآفرین

2-1-9-1. ویژگی­های سازمان­های کارآفرین از دیدگاه صمد آقایی (1382)

ویژگی­های سازمان­های کارآفرین عبارت­می باشد از: ساختار غیر متمرکز و غیر رسمی، عمودی و افقی بودن ارتباطات، درانحصار نبودن اطلاعات، گروهی بودن کارها، کنترل آسان و غیر رسمی، داشتن کارکنان توانمند، طرفداری مدیریت، قدردانی مدیریت از افراد ریسک پذیر، تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان متولی شدن طرح­های کارآفرینانه، داشتن تنوع در طرفداری­های مالی مدیریت، طرفداری مدیریت از طرح­های کوچک آزمایشی، بکارگیری ایده­های جدید کارکنان، تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرح­های نو و قدرت تصمیم­گیری مدیریت (صمدآقایی،1382،ص95).

2-1-9-2. ویژگی­های سازمان­های کارآفرین از دیدگاه کنی (2007)

ویژگی­های سازمان­ کارآفرین عبارتست از: در نظر داشتن رشد و تعالی و خلق ارزش؛ برخورداری از سیاست‌های نوآورانه در بازار؛ تمرکز بر مشتری و نیازهای ناگفته‌اش؛ ارزیابی ریسک‌ها و مخاطرات مطرح در فعالیت تجاری؛ آمادگی رویارویی با شکست و بحران؛ برخورداری از نیروی انسانی دارای چشم‌انداز، استراتژی و آرمانگرا.

این سازمان­ها با تکیه بر دانش و خلاقیت نیروی­انسانی خود، ضمن اتخاذ سیاست‌های خلاقیت محور، حرکت سازمان در جهت جهش به سوی آینده را تسهیل کرده و از تک‌تک فرصت‌های محیطی و تغییرات پیوسته دنیای پیرامون، در راستای آرمان­های خود، بهترین بهره‌ها را جست‌وجو می‌کنند (کنی و بهودین[4]،2007،ص83).

[1]-Sadler

[2]-Zilberman

[3]-Veenker; Peter; Wim and Andre

[4]-Kenney & Bahaudin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد