دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف اصطلاحات

1-8-1.تعاریف مفهومی

سیستم پاداش: خدمات کارکنان شامل انواع پاداش هایی که از طرف سازمان به کارکنان به عنوان حاصل استخدام و جبران خدمات آنان اعطا می گردد.(سلطانی،38:1386)

مهارت های ادراکی: مقصود استقبال از ایده های جدید، ارائه طرح های پیشنهادی جدید برای سازمان و بروز خلاقیت کارکنان می باشد.(ابوالعلایی،53:1386)

مهارت های ارتباطی: مقصود سرعت پاسخ دهی به دیگر واحدهای سازمان در انتقال اطلاعات واشتیاق انتقال اطلاعات خود به دیگران می باشد.(ابوالعلایی،53:1386)

مهارت های شخصیتی: داشتن مهارت های اجتماعی مانند روحیه خویشتن داری، پذیرش تغییر و انتقاد،وظیفه شناسی وآمادگی در گرفتن تصمیمات می باشد.(ابوالعلایی،54:1386)

مدیریت عملکرد: رضایت کارکنان با لیاقت را به همراه دارد و آنها راتشویق می ‌کند تا در سازمان بمانند، زیرا آنها محیطی را دوست دارند که در آن به عملکردشان پاداش داده گردد.(میرسپاسی،67:1381)

کارتیمی: توانایی توسعه مشارکت افراد در کارهای گروهی، توانایی برقراری ارتباطات درون سازمانی و کسب توافق دیگران وایجاد ارتباط ای مبتنی بر تکریم متقابل بین کارکنان می باشد.(ابوالعلایی،54:1386)

1-8-2.تعاریف عملیاتی

مهارت های ادراکی: این متغیر در پرسشنامه عوامل موثر بر سیستم پاداش با سوالات 1-2-3 تعریف عملیاتی شده می باشد.

مهارت های ارتباطی: این متغیر در پرسشنامه عوامل موثر بر سیستم پاداش با سوالات 4-5 تعریف عملیاتی شده می باشد.

عوامل شخصیتی: این متغیر در پرسشنامه عوامل موثر بر سیستم پاداش با سوالات 6-7-8-9-10 تعریف عملیاتی شده می باشد.

کارتیمی: این متغیر در پرسشنامه عوامل موثر بر سیستم پاداش با سوالات 11-12-13-14 تعریف عملیاتی شده می باشد.

مدیریت عملکرد: این متغیر در پرسشنامه عوامل موثر بر سیستم پاداش با سوالات 15-16-17-18 تعریف عملیاتی شده می باشد.

سیستم پاداش: این متغیر در پرسشنامه عوامل موثر بر سیستم پاداش با سوالات 19-20-21-22 تعریف عملیاتی شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد