شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت وضرورت مسئله

سیستم پاداش سیستمی می باشد که به وسیله آن یک شرکت کارکنان خود را به جلو هدایت می کند. بر مبنای تئوری ایزاک آدیزس صاحب کتاب عمر سازمان و مشاور بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی، هر دوره از منحنی عمر سازمان(ایجاد، طفولیت، رشد سریع، بلوغ، تکامل و ثبات) دارای نوعی از سیستم های پاداش می باشد که در مرحله تکامل، این سیستم به ثمر می نشیند و کامل می گردد. بر مبنای این تئوری دو نوع پاداش هست: بیرونی و درونی.

پاداش درونی شامل کار ، ماموریت و توان می باشد. کار به معنی علاقه ای می باشد که فرد به انجام آن کار از خود نشان می دهد و ماموریت به معنی مقصود متعالی می باشد که او از انجام آن کار حاصل می کند و توان به پتانسیل و توانایی که فرد در انجام آن کار از خود نشان می دهد، بستگی دارد. در مجموع این سه پاداش، نوع درونی را می سازند.  پاداش بیرونی به مادیات و غیرمادیات تصریح دارد که در واقع مادیات همان پاداش های مالی و غیر مادیات پرستیژ حاصله از آن شغل می باشد.

در کشور ما مطالعه های صورت گرفته نشان می دهد که عموما پاداش های بیرونی مهم تر تلقی می شوند، در حالی که در ژاپن که شاخص بهره وری بسیار بالاتری نسبت به کشور ما دارد رویکرد به پاداش های درونی بر خلاف آن چیزی می باشد که در ایران نظاره می گردد.

سیستم پاداش مبتنی بر نوع درونی اهمیت بسیار بیشتری در سطح کلان استراتژی های هر سازمان داشته می باشد.(آدیزس،نقل ازسیروس،1390)

شرکتهایی که هر پنج مؤلفه  سیستم پاداش را دارا هستند، به بیانی دیگر هم نوع درونی و هم نوع بیرونی پاداش ها را در مورد کارمندان خود به خوبی لحاظ کرده اند. در نتیجه با در نظر داشتن تئوری آدیزس در مورد چرخه عمر سازمان و سیستم پاداشی هر دوره می توان نتیجه گرفت که در مرحله تکامل هستند؛ زیرا که تنها این مرحله از عمر سازمان می باشد که چنین شرایطی را دارا می باشد. این مرحله ای می باشد که ایده آل همه سازمان ها بوده و همواره کوشش می کنند به آن برسند و در آنجا بمانند.

در بازار بسیار رقابتی امروز، نیازسازمانها به حفظ نیروی انسانی متخصص بیش از پیش عیان شده و ارائه پاداش راهبردی درجهت وصول به این مهم می باشد. (ساندرز، 44:2000)

پاداش عبارتست از: «پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن، 1993) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به مقصود افزایش احتمال تکرار می باشد. (هلریگل و دیگران، 1995)

پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار می باشد که از آن به عنوان یکی از منابع قدرت مدیر تحت عنوان «قدرت پاداش» دانسته می گردد. مقصود از قدرت پاداش بهره گیری از پاداشهای مختلف درونی و بیرونی به مقصود کنترل عملکرد افراد می باشد. به تعبیری، مدیر از قدرت پاداش به مقصود تاثیرگذاری و کنترل رفتار زیردستان بهره گیری می کند. (رابینز و کالتر، 321:1999)

اگرچه همه مدیران دارای قدرت پاداش مشابه ای هستند اما موفقیت در دسترسی و به کاربردن اثربخش پاداش نیازمند مدیریت آن می باشد. به مقصود مدیریت بهینه پاداش آشنایی با انواع پاداش و سیستم های مختلف پرداخت کننده پاداش ضروری به نظر می رسد .

سیستم پاداش وحقوق به رفتار فرد وگروه می سازد و در اجرای استراتژی سازمان تأثیر مهمی دارد.اگر برنامه های تشویق و پاداش بخوبی طرح ریزی شوند وبا هدف ها وساختار سازمان متناسب شوند موجب انگیزش کارکنان می گردد و عملکرد خوبی در جهت بهره وری سازمان خواهند داشت.بدون یک سیستم پاداش مناسب پیامدهایی مانند کناره گیری روانی ،غیبت،ترک خدمت،نارضایتی شغلی ،جستجوی شغل و..بجا می گذارد.همچنین ارتباط نظام پاداش با عملکرد کارکنان دارای اهمیت زیادی می باشد.کارکنان دوست دارند سیستم پاداش متناظر با عملکرد،منصفانه و قابل انتظار باشد.

پاداش به عنوان بزرگترین اصل مدیریت در دنیا، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم ترغیب و تشویق کارکنان یا سازمان‌ها تعبیر می گردد. نظام پاداش و پرداخت تشویقی، مجموعه پاداش‌های درونی و بیرونی را در برمی‌گیرد که در قبال انجام بهینه کار و بر پایه معیارهایی منطقی و عادلانه به مناطق و سازمان‌ها پرداخت می گردد و با در نظر داشتن طیف وسیع پاداش‌ها می‌توان گفت که پرداخت‌ها شامل انگیزاننده‌های مالی و غیرمالی متعددی می گردد که هر یک به نوبه خود مشوقی می باشد جهت انجام مطلوب‌تر امور که در نهایت انگیزه به کار، رضایت شغلی و سازمانی و تعهد اجتماعی را افزایش داده و کم‌کاری‌ها، نقل و انتقالات منفی و تمایل به ترک خدمت را کاهش می‌دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی ورتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه در اداره امور مالیاتی کاشان

ارائه شیوه های جدید ومناسب جهت سیستم پرداخت پاداش وارائه آن به سازمان امور مالیاتی

1-4.سوالات پژوهش

1.آیا مهارتهای ادراکی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

2.آیا مهارتهای ارتباطی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست.؟

3.آیا عوامل شخصیتی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

4.آیاکارتیمی کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

5.آیا مدیریت عملکرد کارکنان در پرداخت پاداش عادلانه موثراست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی مولفه های موثردرپرداخت پاداش عادلانه  با فرمت ورد