عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موانع مشارکت مردم

در ایران تحلیل محتوای آثار موجود درمورد مشارکت و حوزه های آن نشان می دهد که این مفهوم طی چند دهه اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده می باشد.مروری بر برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران گویای این مطلب می باشد که در هر دوره نسبت به دوره های قبل برمشارکت های مردمی تاکید بیشتری شده می باشد با این تفاصیل هنوز هم در مسیر جلب حداکثری مشارکت های مردمی موانعی وجوددارند که بایستی به مقصود برطرف کردن آن کوشش گردد،بعضی از این موانع عبارت اند از:

 • نظام های قانونی وحقوقی
 • محدودیت های دیوانسالاری
 • ارزش ها و سنت های اجتماعی
 • توزیع نادرست دارایی ها
 • عدم اعتماد متقابل بین مردم و ذینفعان
 • عدم در نظر داشتن خاستگاه اقتصادی مردم
 • پایین بودن آموزش ها در مسوولین و مردم در خصوص مشارکت
 • عدم آشنایی با نیاز مردم
 • تفاوت های موجود بین فرهنگ ها و جایگاه های جغرافیایی در مقیاس ملی
 • فقدان تعریف مشخص از مشارکت در بین مردم
 • عدم آشنایی دولتمردان با نحوه مشارکت مردم در امور زیربنایی(سازمان ملل متحد،1993، 28)

2-2- عملکرد مدیران

مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی می باشد ، زیرا در اجتماع، منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و در بسیاری موارد، اشتراک پیدا می کند.بشر ها،که اجتماعی زندگی می کنند،به برنامه ریزی و سازمان دهی سیستمی نیازمندند که بتواند آنان را به اهدافشان رهنمون سازد.مدیریت و راهکارهای آن و تربیت مدیران لایق از اهم مبانی فکری دینی به شمار می رود.بشر نمی تواند ناموزون و همچون وصله ای ناهمرنگ در جهان هستی زندگی کند.او به همان اندازه که از نظام و تشکیلات و مدیریت فاصله گیرد ، با شکست و ناکامی روبه رو خواهد گردید و محکوم به فناست.(عظیم زاده اردبیلی،1379) مدیران در مقیاس خرد و کلان اداره مکانیسم های اساسی جامعه را برعهده دارند آن چیز که آنان انجام می دهند به گونه سیستماتیک در کیفیت عملکرد سازمان ها و نظام اجتماعی نمود می یابد.(غفوریان،1381، 68) با در نظر داشتن این مهم در این بخش به مطالعه عملکرد مدیران پرداخته شده می باشد.

2-2-1- مدیریت و مدیران

مدیریت فراگرد بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده می باشد که از طریق برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام می شود.(رضائیان،1388، 8)

در پاسخ به این سؤال که مدیر کیست؟ می توان گفت که مدیر کسی می باشد که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد.مدیران در جایی که ما آن را سازمان می خوانیم کار می کنند.در واقع سازمان امکان ترتیب منظم افراد را برای دستیابی به اهداف میسرمی سازد.گرچه مدیران در سازمان کار می کنند اما هر کس که در سازمان می باشد مدیر نیست.اعضای سازمان را می توان به دو دسته مدیران و غیر مدیران تقسیم نمود.(سیدجوادین،1387، 31)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

 • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد