دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف­ نظری و عملیاتی پژوهش

1-6-1. تعاریف ­نظری

1-6-1-1. کارآفرینی سازمانی

عبارت ­می باشد از مجموعه فعالیتﻫﺎیی که بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکان­پذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانﻫﺎ می باشد. در حقیقت کارآفرینی سازمانی بعنوان دریچهﺍی بسوی بهرﻩبرداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمانﻫﺎ قلمداد ﻣﻰشود (کوارتکو و همکاران،2005،ص313).

پیشگامی: پیشگامی دلالت بر گرایش شرکت ها در دنبال کردن به کشف فرصت های جدید دارد. سازمان های پیشتاز بر روندهای بازار نظارت می کنند، نیازهای آینده مشتریان فعلی را شناسایی می کنند و تغییرات در تقاضا یا ظهور مشکلاتی که می تواند به فرصت ایجاد شرکت جدید منجر گردد را پیش بینی می کنند(چانگ و همکاران، 2007).

نوآوری: نوآوری، انعکاس تمایل شرکت به ایده های جدید و فرآیند های خلاق می باشد که نتیجه اش ممکن می باشد در محصولات، خدمات و یا فرآیند های تکنولوژیکی جدید باشد؛ نوآوری مستلزم جدا شدن شرکت از تکنولوژی ها و فعالیت های موجود و راه اندازی شرکت ورای وضعیت فعلی می باشد(کردنائیج و همکاران، 1388).

ریسک پذیری: ریسک پذیری تمایل شرکت ها را به تخصیص منابع اساسی به پروژه هایی که احتمال شکست یا موفقیت در آن ها هست را نشان می دهد. همچنین ریسک پذیری را می توان به پیگیری سریع فرصتها، تامین سریع منابع و فعالیتهای متهورانه ارجاع داد (کردنائیج و همکاران، 1388).

1-6-1-2. فرهنگ سازمانی

چشم­اندازی تازه برای ارزیابی سازمان­ها می باشد و آن­را یک نیروی اجتماعی می‌دانند که معرفت و ادراکات اعضای سازمان را از مفاهیم و واقعیت­ها، شکل داده، الگوهای رفتار سازمانی را کنترل می کند و موجب تعلق و عدم تعلق افراد به سازمان می­گردد (ایران زاده،1381،ص 199).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درگیر شدن در کار: عبارتست از توانمند سازی(افراد اختیار، ابتکار و توانایی برای اداره کردن کارشان را دارند. این امر نوعی حس مالکیت و مسؤلیت در سازمان ایجاد می­کند)، تیم­سازی(در سازمان به کار گروهی در جهت اهداف مشترک، ارزش داده می­گردد) و توسعه قابلیت­ها(سازمان بمنظور تأمین نیازها و باقی ماندن در صحنه رقابت بطور مستمر به توسعه مهارت­های کارکنان می­پردازد).

پایداری: عبارتست از ایجاد تغییر (سازمان قادر می باشد راه­هایی برای تأمین نیازهای تغییر ایجاد کند، و می­تواند محیط مؤسسه را بشناسد، به محرک­های جاری پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید)، مشتری­گرایی (سازمان مشتریان را درک می­کند و به آن­ها پاسخ می­دهد و پیشاپیش درصدد تأمین آینده بر می­آید. در واقع مشتری­گرایی درجه­ای که سازمان­ها در جهت رضایتمندی مشتریان هدایت می­شوند را نشان می­دهد) و یادگیری­سازمانی (اندازه علائم محیطی را که سازمان­ها دریافت، ترجمه و تفسیر می­کنند و فرصت­هایی را برای تشویق خلاقیت، سبک دانش و توسعه توانایی­ها ایجاد می­کند اندازه می­گیرد).

سازگاری: عبارتست از ارزش­های بنیادین (اعضای سازمان در یک دسته از ارزش­هایی که هویت و انتظارات آن­ها را تشکیل می­دهند شریک اند)، توافق (اعضای سازمان قادرند در اختلافات مهم به توافق برسند. این توافق هم شامل توافق در سطح زیرین و هم توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر می­باشد) و هماهنگی و پیوستگی (واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت می­توانند برای رسیدن به اهداف مشترک خیلی خوب با هم کار کنند. مرزهای سازمانی با اینگونه کار کردن به هم­ریخته نمی­گردد).

مأموریت: عبارتست از گرایش و جهت استراتژیک (گرایش­های استراتژیک روشن جهت اهداف سازمانی را نشان می­دهد و هر شخص می­تواند خودش را در آن بخش(صنعت)، مشارکت دهد)، اهداف و مقاصد (اهداف با استراتژی مأموریت و افق دید سازمان پیوند می­یابد و سمت و سوی کار افراد را مشخص می­کنند) و چشم­انداز (سازمان یک دیدگاه مشترک از وضعیت آینده دارد. آن ارزش بنیادی را ابراز می­کند، اندیشه و دل نیروی انسانی را با خود همراه ساخته و در همین زمان جهت را نیز مشخص می­کند) (دنیسون،2000،صص111-119).

1-6-2. تعاریف­عملیاتی

1-6-2-1کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه استاندارد بارینگر و بلودُرن (1999)  با مقیاس پنج درجه­ای لیکرت برای سنجش کارآفرینی­سازمانی بهره گیری شده می باشد. این پرسشنامه در کل از 9 سوال تشکیل شده می باشد که 3 سؤال اول بعد نوآوری، 3 سوال دوم بعد ریسک پذیری، و بالاخره 3 سؤال آخر بعد پیشگامی را می­سنجد.

1-6-2-3. فرهنگ سازمانی

60 سؤال پرسشنامه استاندارد فرهنگ­سازمانی دنیسون که با مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت طراحی شده به سنجش ابعاد فرهنگ­سازمانی شامل درگیر شدن در کار 17 سؤال (1 تا 17)، پایداری 14 سؤال(18 تا 31)، سازگاری 14 سؤال (32 تا 45) و مأموریت 15 سؤال (46 تا 60) می­پردازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-4-1. هدف­کلی

مطالعه ارتباط میان فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

1-4-2. اهداف­جزئی

2-4-2-1. مطالعه ارتباط میان درگیر شدن در کار با کارآفرینی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-2. مطالعه ارتباط میان پایداری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-3. مطالعه ارتباط میان سازگاری با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

2-4-2-4. مطالعه ارتباط میان مأموریت با کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک سپه استان مرکزی  با فرمت ورد