عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزیابی عملکرد مدیران

ارزیابی فرآیندی می باشد که به وسیله آن ، عملکرد مدیران پروژه ها در فواصل معین و به گونه رسمی مورد مطالعه و سنجش قرار می گیرد شناخت مدیران قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایرین، مانند نتایج اصلی ارزیابی عملکرد می باشد.شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیران و برنامه ریزی برای جبرا ن کاستی ها و تشویق نقاط قوت نیز از دیگر دستاوردها و نتایج انجام ارزیابی عملکرد می باشد که مدیران ارشد را برآن می دارد تا با بهره گیری از نتایج ارزیابی، در زمینه تخصیص مدیران به پروژه ها به نکات مذکور توجه لازم مبذول دارند . در گذشته، مدیران ارشد کلاسیک ارزیابی عملکرد را فقط به مقصود کنترل کار مدیران میانی را انجام می دادند در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی این اقدام، اهمیت بیشتری یافته می باشد و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این می باشد که اطلاعات ضروری درمورد نیروه ای شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران سطوح بالاتر قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن کمیت و کیفیت انجام مدیریت پروژه ها اتخاذ نمایند.پس، هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می باشد.(فیضی،1384، 15) در این بخش به مطالعه مفهوم ارزیابی عملکرد به ویژه عملکرد مدیران پرداخته شده می باشد.ارزیابی یکی ازابزارهای مهم و مؤثر مدیریت درجهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری درخصوص عملکرد کارکنان یک سازمان می باشد.با اعمال صحیح این وسیله نه تنها اهداف و مأموریت های سازمان به کارآیی مطلوب می رسد بلکه منافع کارکنان و جامعه نیز تأمین می گردد.به بیانی دیگر به گونه مختصر می توان گفت که ارزیابی رمز موفقیت مدیریت می باشد.(سماواتی و نجات،1389، 29) صاحب نظران تعاریف مختلفی از این فرایند ارایه داده اند،در ذیل نمونه هایی از این تعاریف اظهار شده می باشد:

هدف اصلی ارزشیابی عملکرد تحریک انگیزش کارکنان برای انجام وظایف و اجرای رسالت سازمان می باشد.ارتقاءها، کارهای محوله، انتخاب برای آموزش و افزایش حقوق بر اساس ارزشیابی می تواند این انگیزش را تحریک نماید.( Swansburg & Swansbur,2002)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وردر و دیویس عقیده دارند ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می گردد و هنگامی که درست انجام گردد، کارکنان، سرپرستان، مدیران ونهایتا سازمان ازآن بهره مند خواهد گردید.( Werther,1995)

کاسیو ارزشیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با اجزای وظایف محوله می داند.( Cascio,1995)

خادم و حاجی آبادی اظهار نموده اند که ارزیابی عملکرد فعالیتی مستمر برای ارزشیابی کار کارمند می باشد و بر دو نوع توسعه ای و سنجشی تقسیم می گردد.” ارزیابی عملکرد توسعه ای” برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در مورد بهبود عملکرد اجراء میشود و ” ارزیابی عملکرد سنجشی ” برای اتخاذ تصمیمات اداری از قبیل افزایش پرداخت انتقال و ترفیع و تنزل مقام و اخراج بکار می رود.ارزیابی سنجشی تأکید بر گذشته دارد در حالی که ارزیابی توسعه ای، آینده مورد نظر می باشد.( خادم و حاجی آبادی،1386، 1)

ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که در آن رفتار شاغلان (مدیران و کارکنان) مطالعه و بازخورهای لازم در مورد نقاط ضعف و قوتشان ارائه می گردد.به بیانی دیگر در ارزیابی عملکرد اندازه کوشش و موفقیت شاغلان در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار سنجیده می گردد.(کاظمی وسلیمانی،1388، 89)

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از معیارهای مهم در قضاوت در باره اثربخشی کارکنان و یا با آگاه کردن ، غیراثربخش بودن آن ها برای سازمان به حساب می آید (Erdogan,2002) فولگر، کنوواسکای و کروپانزونا (1992) عقیده دارند ارزیابی عملکرد بهتر با تخصیص نتایجی مثل پرداخت بر اساس شایستگی و ارتقای پست در ارتباط می باشد.

همچنین کارل و دیگران   (2000 ،225) ارزیابی عملکرد را فرایند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و بروندادهای انسانی در محل کارتعریف کرده‌اند.

عقیده فوت و هوک  (1999 ،105) ارزیابی کارکنان عبارت می باشد از: فرآیند رسمی برای سنجش و ارائه بازخورد به کارکنان در مورد خصوصیات و نحوه انجام فعالیت‌هایشان و همچنین شناخت استعدادهای بالقوه آنان به مقصود شکوفایی آنها در آینده.

به مقصود تبیین بهتر مفهوم ارزیابی عملکرد به مطالعه عملکرد و ارزیابی به صورت جداگانه پرداخته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-1) هدف اصلی

سنجش عملکرد مدیران و افزایش مشارکتهای مردمی.

1-3-2) اهداف فرعی

  • ارتقای عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای جلب مشارکت ها و کمک های مردمی.

ارائه راهکارهای مناسب به مقصود افزایش مشارکت ها و کمک های مردمی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر عملکرد مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی در جلب مشارکت ها  با فرمت ورد